M Report

‘โซลูชันที่ยั่งยืนของเอปสัน’ กำหนดนิยามใหม่ของมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างไร?

ค้นพบวิธีที่เอปสันกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ด้วยโซลูชันที่ยั่งยืน ตั้งแต่การพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปจนถึงหุ่นยนต์ที่ทันสมัย Epson เป็นผู้นำในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

M Report

เอปสัน เติมครบพอร์ตเครื่องพิมพ์สิ่งทอดิจิทัล เปิด SureColor F-series 6 สี จับธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น

'เอปสัน' เปิดตัวเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่หน้ากว้างงานพิมพ์ขนาด 44 นิ้ว ได้แก่ Epson SureColor SC-F6430 และ Epson SureColor SC-F6430H รองรับธุรกิจงานพิมพ์สำหรับสิ่งทอและสินค้าแฟชั่น

M Report

‘โซลูชันการผลิตจากเอปสัน’ ช่วยสร้างความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร?

‘ความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ ถูกยกขึ้นมาเป็นวาระของโลก โดยมีหมุดหมายสำคัญในปี 2030 เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 45%

M Report

เอปสัน เปิดตัว “หุ่นยนต์ไฮเทค” รับหมากกระดานใหม่ของไทย สู่อุตสาหกรรมศักยภาพสูง

เปิดตัวหุ่นยนต์ไฮเทค Epson “T-B Series” SCARA Robot ไฮไลต์จากงาน METALEX March 2022 ส่งสัญญาณรับหมากกระดานใหม่ของไทย สู่อุตสาหกรรมศักยภาพสูง