Spectr News Theme

Company Name

ATAGO (THAILAND) CO., LTD.

ชื่อบริษัท

บริษัท อะทาโก (ประเทศไทย) จำกัด

Address 15/8 Moo 5 Soi  Bangraknoi 2, Ratchaphruek Rd., Bang Rak Noi, Mueang Nonthaburi
Province Nonthaburi
Country Thailand
Zip Code 11000
Telephone +66 2 194 8727-29
Fax +66 2 117 1548
Email [email protected]
Website https://www.atago.net/
Establish Date 2009-09-08
Capital 6,000,000 THB
Employee 1 - 25
Business Description ATAGO (Thailand) Co., Ltd. is subsidiary company of ATAGO who are leading in optical instrument manufacturing for more than 80 years. We have been developing, manufacturing, and marketing Refractometers (also called Brix meters) based on our in-depth study of optics. We have continually developed our product to support and meet our customer's needs. We provide all range of Refractometer: hand-held, digital pocket, automatic
bench top and inline Refractometer are designed for use in the laboratory, the production line, or in receiving areas. The measured refractive index can be converted into other units, such as Brix, coolant%, cutting oil%, anti-rust agent%, cleaning solution%, alcohol%, moisture% and more, making them ideal for a wide range of applications including for measuring concentration of the metal working fluid application. We also develops new measuring principles such as viscometer and pH meter which contribute in the long term to expanding our market. We emphasize that this product was designed and manufactured in Japan. ATAGO is maintaining our identity as the master of manufacturing quality instruments. We would like to be your business partner and continue towards a bright future together.

บริษัท อะทาโก (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท อะทาโก ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการผลิตเครื่องรีแฟรกโตมิเตอร์ มายาวนานกว่า 80 ปี ATAGO มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด

ผลิตภัณฑ์ ATAGO ถูกออกแบบและผลิตในประเทศญี่ปุ่น ทางATAGO ให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความคงทนสูงและใช้งานง่าย เครื่อง Refractometer ภายใต้แบรนด์ ATAGO ได้รับการออกแบบอย่างใส่ใจ เพื่อตอบสนองการใช้งานในรูปแบบต่างๆอาทิเช่น เครื่องวัดแบบพกพา เครื่องวัดที่ใช้ในห้องปฏิบัติการที่มีความแม่นยำสูง สามารถควบคุมอุณหภูมิตัวอย่างอัตโนมัติ และเครื่องวัดสำหรับติดตั้งในไลน์ผลิตซึ่งสามารถส่งข้อมูลแบบ real-time เครื่องรีแฟรกโตมิเตอร์ ATAGO นั้นยังถูกออกแบบประยุกต์ให้มีสเกลต่างๆมากมาย สามารถรองรับงานทางด้านการวัดความเข้มข้นน้ำยาที่ใช้ในงานโลหะได้ เช่น น้ำยาตัด (Cutting oil)  น้ำยาหล่อเย็น (Coolant) น้ำยากันสนิม (Anti-rust Agent) น้ำยาทำความสะอาด (Cleaner)ความชื้นในน้ำยา% และสเกลอื่นๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ ATAGO ได้ขยายการผลิตไปสู่เครื่องมือวัดอื่นๆ เช่น เครื่องวัดความหนืดแบบอัตโนมัติ (Viscometer) และเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter)

ATAGO รับฟังความต้องการของลูกค้าทั่วโลกเสมอ เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการต่อไป พร้อมเป็นคู่ค้ากับทุกท่านเพื่อก้าวสู่อนาคตที่สดใสร่วมกัน
Major Customers -
Customer Industry Automotive & Automotive Parts, Chemical, Electrical & Electronics, Equipment & Instrument, Food & Beverage, Medical Devices, Metal, Mold & Die, Oil & Gas
Member of Association SCIENCE AND TECHNOLOGY TRADE ASSOCIATION (สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
Sell Products
Cutting Tools & Consumable

Cutting Tools Services

ATAGO
Metrology

Inspection & Measurement

ATAGO
Factory Equipments

Lubricants, Metalworking Fluids

ATAGO

Maintenance

ATAGO

Sensor and Switch

ATAGO
Latest Update 2022-04-18 16:52:53