mreport

KKC Bearing Service Co., Ltd.

บริษัท เค เค ซี แบริ่ง เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งและเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ.2532 ในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายตลับลูกปืนชั้นนำที่มีคุณภาพพร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งการเลือกใช้และการบำรุงรักษา จนได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015บริษัทฯมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะให้บริการกับลูกค้าทุกท่าน ด้วยความรู้จริงในสินค้า (Know-How), ความชำนาญ (Knack) และมโนธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Conscience) จึงเป็นที่มาของชื่อบริษัทและด้วยประสบการณ์ทางด้านการจัดจำหน่ายตลับลูกปืนคุณภาพให้ลูกค้ามายาวนาน โดยรักษาหลักการที่มีมาอย่างเคร่งครัดในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนการบริการที่ดีในราคาที่สมเหตุสมผล ส่งผลให้เรามีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศบริษัทฯ และพนักงานทุกคนมีความรู้สึกขอบคุณ และภาคภูมิใจที่ลูกค้าของเราให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดมา ความสัมพันธ์อันดีนี้เองที่ทำให้เราทุ่มเททำงานเพื่อให้บริการที่ดีสมกับทุกความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามอบให้กับเรา