mreport

J.SRI RUNG RUENG IMPEX CO.,LTD.

ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ของกลุ่มบริษัท จ.ศรีรุ่งเรือง จำกัด จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัทในเครือ JSR GROUP นับเป็นกลุ่มบริษัทชั้นแนวหน้าในธุรกิจเครื่องมืออุตสาหกรรมในประเท…