mreport

Dollysolutions.Ltd

บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นใน วันที่ 4 มิถุนายน 2552 โดยประกอบกิจการทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบงานควบคุม งานตรวจวัดค่า งานสารสนเทศ ตามความต้อง…

mreport

Data Design Solutions (Thailand) Co.,Ltd.

DIGITAL TRANSFORMATION 2021 สร้างสรรค์อนาคตในพื้นที่ 3D Data Design เป็นผู้ประสานงานกระบวนการ 3 มิติ ที่ออกแบบพื้นที่เสมือนจริงแบบดิจิตอลอย่างชาญฉลาด ด้วยเทคโนโลยี 3D ขั้นสูง …

mreport

D O E PRECISION .,LTD

บริษัท ดี โอ อี พรีซิชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ 14 กันยายน 2553 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่ 86 หมู่ที่ 6 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ประก…