mreport

KKC Bearing Service Co., Ltd.

บริษัท เค เค ซี แบริ่ง เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งและเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ.2532 ในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายตลับลูกปืนชั้นนำที่มีคุณภาพพร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งการ…

mreport

KRASSTEC

บริษัท คราสส์เทค จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 โดยเป็นผู้บุกเบิกการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยของเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ จากต่างประเทศ เข้ามาสู่อุตสาหกรรมในประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพ ใ…