สถาบันยานยนต์ เชิญร่วมสัมมนา “ทิศทางการพัฒนาบุคลากรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมไทย” 14 ส.ค. 63

14 สิงหาคม 2563

สถาบันยานยนต์ จัดสัมมนาหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาบุคลากรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมไทย” วันที่ 14 ส.ค. 63

งานสัมมนา “ทิศทางการพัฒนาบุคลากรยานยนต์ไฟฟ้าฯ” สำหรับผู้ประกอบการยานยนต์และชิ้นส่วน ลิ้งค์ลงทะเบียนในข่าว

อบรมฟรี พัฒนาบุคลากร ฝ่าวิกฤติโควิด-19 หลักสูตร “Digital Manufacturing Program” โดย กสอ. ร่วม SIMTec

13 สิงหาคม - 8 กันยายน 2563

กสอ. ผนึก SIMTec จัดอบรมฟรี “Digital Manufacturing Program” พัฒนาบุคลากรฝ่าวิกฤติโควิด สมัครภายใน 15 ส.ค.นี้

หลักสูตร “Digital Manufacturing Program” สำหรับผู้ที่ต้องการ Upskill / Reskill ด้านการผลิตสมัยใหม่ ผู้ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่

Thai auto สถาบันยานยนต์ อบรม หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพ ควบคุมของเสียให้เป็นศูนย์ (ZERO DEFECTS)

11 สิงหาคม 2563

สถาบันยานยนต์ ชวนร่วมอบรม หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพ ควบคุมของเสียให้เป็นศูนย์ (ZERO DEFECTS) สมัครภายใน 4 ส.ค.นี้

คอร์สฝึกอบรมนี้จะช่วยให้ทราบเทคนิคที่นำไปใช้จัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ของเสียเป็นศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นเทคนิคที่ปฏิบัติได้ง่าย และมีการฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถใ…

10 สิงหาคม 2563

TGI ขอเชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วมฝึกอบรม และประเมินสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพสาขาแมคคาทรอนิกส์ รุ่นที่ 3

อบรมออนไลน์ วันที่ 10-11 ส.ค. และภาคปฏิบัติ วันที่ 13-14 ส.ค. รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครภายในวันที่ 30 ก.ค. 63

บีโอไอ จัดเสวนา “Support Measures for Economic Recovery” 5 ส.ค.นี้

5 สิงหาคม 2563

บีโอไอ จัดเสวนา “Support Measures for Economic Recovery” 5 ส.ค.นี้

งานเสวนาออนไลน์ “Support Measures for Economic Recovery” เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน มาตรการด้านการเงินและการคลัง เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจในระยะฟื้นตัว (ไม่มีค่าใช…

325-ฝึกอบรม-ลงทุนต่างประเทศ-TOISC-18-2020-ฺBOI

1 สิงหาคม - 19 ธันวาคม 2563

บีโอไอ ชวนนักธุรกิจร่วมอบรมหลักสูตร "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ TOISC รุ่น 18" สมัครภายใน 17 ก.ค.นี้

กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครนักธุรกิจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ TOISC รุ่น 18" เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำธุรกิจในตลาดโลก

กสอ. จัดอบรม “หลักสูตร Automation training ด้านการประยุกต์ใช้ LORA TECHNOLOGY” รับสมัครภายใน 31 ก.ค.นี้

31 กรกฎาคม 2563

หลักสูตร Automation training ด้านการประยุกต์ใช้ LORA TECHNOLOGY โดย กสอ. เปิดรับสมัครวันนี้ - 31 ก.ค. 63 นี้ อบรมฟรี

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ด้านการประยุกต์ใช้ LORA TECHNOLOGY โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP) มี 5 modules เมื่อเข้าร่วมฝึกอบรมครบตามเกณฑ์ สามารถขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติม หรือขอฝึกปฏิบัติได้

31 กรกฎาคม 2563

Nectec รับสมัครโรงงานนำร่อง ร่วมโครงการ IDA Platform อัปเกรดสู่ Smart Factory ภายใน 31 ก.ค. 63

IDA Platform แพลตฟอร์มชื่อมโยงข้อมูลจากจากอุปกรณ์ IoT ตรวจจับสัญญาณต่าง ๆ จากเครื่องจักรในกระบวนการผลิต สู่การวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูล

30 - 31 กรกฎาคม 2563

สถาบันเพิ่มฯ เปิดอบรม “การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่” 30-31 ก.ค.นี้

หลักสูตรเชื่อมโยงกระบวนการทุกขั้นตอน ทั้งการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย การจัดเก็บสินค้า การขนส่งหรือการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า เข้าด้วยกันเป็นห่วงโซ่หรือเคร…

BUILD และ THAI SUBCON ร่วมกับ DETA ELECTRONICS หาผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศ

30 กรกฎาคม 2563

ELECTRONICS หาผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศ

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ผู้นำในอุตสาหกรรมการออกแบบ ดำเนินการผลิต และให้บริการ (DMS) ในธุรกิจโซลูชั่นสำหรับการจัดการพลังงาน และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอกนิกส์ มีความต…

24 กรกฎาคม 2563

TGI จัดสัมมนาฟรี "GD&T Application and Variation Analysis in Automotive and Machinery" 24 ก.ค.นี้

สถาบันไทย-เยอรมัน จัดงานสัมมนาฟรี "GD&T Application and Variation Analysis in Automotive and Machinery" ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยเทคนิคการออกแบบทางวิศ…

สวทช. โดย ITAP ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมสัมมนา ยกระดับนวัตกรรม packaging รับสมัครภายใน 24 ก.ค.นี้

24 กรกฎาคม 2563

สวทช. จัดสัมมนาฟรี ยกระดับนวัตกรรม Packaging รับสมัครภายใน 24 ก.ค.นี้

สวทช. โดย ITAP จัดสัมมนาหัวข้อ “นวัตกรรมการออกแบบวัสดุและเทคโนโลยีการพิมพ์สำหรับบรรจุภัณฑ์” วันที่ 30 ก.ค. 63 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

23 กรกฎาคม 2563

สถาบันเพิ่มฯ ชวนร่วมอบรม “การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์” 23 ก.ค.นี้

การบำรุงรักษาและใช้งานเครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง ด้วยการประสานการทำงานระหว่างฝ่ายซ่อมบำรุงและฝ่ายผลิต จะทำให้เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย

22 กรกฎาคม 2563

สถาบันเพิ่มฯ เปิดอบรม “ระบบขนส่งลำเลียงอัตโนมัติ ในงานอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ” 22 ก.ค.นี้

หลักสูตรอบรมจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึง ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ร่ว…

22 กรกฎาคม 2563

สถาบันยานยนต์ ชวนร่วมอบรม “การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ Advance Products Quality Planning (APQP)” 22 ก.ค.นี้

หลักการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับสูง และแผนควบคุม เป็นกลยุทธ์ที่องค์กรธุรกิจสามารถนำมาใช้ในการบริหารระบบการผลิต และควบคุมคุณภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

TGI ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี Productivity & Benefits Of Industrial IoT In Smart Factory โรงแรมเมเปิล บางนา

22 กรกฎาคม 2563

TGI ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี "Productivity & Benefits Of Industrial IoT In Smart Factory" 22 ก.ค.นี้ (รับจำนวนจำกัด)

สถาบันไทย-เยอรมัน จัดงานสัมมนาฟรี "Productivity & Benefits Of Industrial IoT In Smart Factory” โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตตามแนวท…

21 - 22 กรกฎาคม 2563

สถาบันยานยนต์ ชวนร่วมอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วย Q.C.D.” 21-22 ก.ค.นี้

หลักสูตรอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วย Quality Cost and Delivery เพื่อส่งเสริมการค้าในระดับสากล และสามารถลดต้นทุนกระบวนการผลิตได้อย่างแท้จริง จัดระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563 นี้ ณ สถาบันยานยนต์

15 - 16 กรกฎาคม 2563

สถาบันเพิ่มฯ เปิดอบรม “การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0” 15-16 ก.ค.นี้

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ชวนเข้าอบรมหลักสูตร “การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0” ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ เพื่อผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุน…

ITAP สวทช. จัดสัมมนาฟรี! เพื่อผู้ประกอบการ SME สมัครด่วนภายใน 15 ก.ค.นี้

15 กรกฎาคม 2563

ITAP สวทช. จัดสัมมนาฟรี! เพื่อผู้ประกอบการ SME สมัครด่วนภายใน 15 ก.ค.นี้

ไอแทป สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาฟรี ในหัวข้อ “The Global Reset : การเปลี่ยนแปลงของโลกอันเนื่องมาจากวิกฤติการณ์ COVID-19 ส่งผลให้เกิดการพลิกระบบโลกใหม่” ภายใต้โครงการชนช…

13 - 14 กรกฎาคม 2563

ขอเชิญร่วมอบรม “การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ FMEA” 13-14 ก.ค.63 นี้ ณ สถาบันยานยนต์

สถาบันยานยนต์จัดอบรม FMEA Requirement and Implementation Training Course (1st Edition AIAG-VDA) ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO/IATF 16949 ข้อกำหนดหลักที่ผู้ผลิตในอุตฯยานยนต์ใช้บริหารแล…