21 ตุลาคม 2562

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ขอเชิญร่วมงานสัมมนา พร้อมเยี่ยมชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ในงาน “TDIA ROAD SHOW ครั้งที่ 23”

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย (TDIA) จัดกิจกรรม “TDIA ROAD SHOW 2019 ครั้งที่ 23” โดยพบกับ 3 งานสัมมนาด้านอุตสาหกรรม พร้อมเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสมาคมฯ ในวันจันทร์…

20 - 25 ตุลาคม 2562

ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมทริปเกาหลี ชมงาน Eco Expo Korea 2019

สวทช. ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อเอสเอ็มอีแห่งอาเซม สาธารณรัฐเกาหลี ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานเทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจ วันที่ …

18 ตุลาคม 2562

ส.อ.ท.จัดงานสัมมนาฟรี “Lean Automation Success Story” พบ Showcase มากมาย 18 ต.ค.นี้

พบกับ Showcase จากแวดวงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง และเคมี ทำอย่างไรให้คุ้มค่าและยั่งยืน จัดโดยสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 18 ตุลาคมนี้!!

17 ตุลาคม 2562

งานสัมมนา “Latest Technology of Plastic Injection Molding Simulation โดยสถาบันไทย-เยอรมัน 17 ต.ค. 62

ร่วมสัมผัสเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับการวิเคราะห์งานออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ในงานสัมมนาวันที่ 17 ตุลาคมนี้ ณ สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี

10 - 11 ตุลาคม 2562

อบรม “เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ” ลดความสูญเสียและปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยสถาบันเพิ่มฯ 10-11 ต.ค.นี้

“IE Techniques for Productivity Improvement” หลักสูตรในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงกระบวนการ โดยเน้นด้านการศึกษาวิธีการทำงาน การวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุง ตลอดจนเทคนิ…

7 - 11 ตุลาคม 2562

MSV 2019 “International Engineering Fair 2019” ณ Brno Exhibition Center วันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2562

มหกรรมการแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลางภายใต้หัวข้อหลักคือ Industry 4.0 และ Digital Factory จัดแสดงสินค้าด้านวิศวกรรมศาสตร์และเครื่องจักรขนาดให…

7 ตุลาคม 2562

พบกับงานเสวนา “อนาคตของอุตสาหกรรมชีวภาพ บทบาทของภาครัฐ และแนวทางการสนับสนุน” 7 ต.ค.นี้

สถาบันพลาสติก ขอเชิญร่วมรับฟัง บทบาทและแนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพไทยจากภาครัฐ ในงานเสวนา วันที่ 7 ต.ค.นี้ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

095-โรบอท-หุ่นยนต์อุตสาหกรรม-ระบบอัตโนมัติ-สถาบันเพิ่มผลผลิต

4 ตุลาคม 2562

ก้าวทันโลก กับหลักสูตรอบรม “การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและบริการ” โดย สถาบันเพิ่มฯ 4 ต.ค. นี้

หลักสูตรเพื่อการเตรียมความพร้อมทักษะบุคลากรในอนาคตเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุค 4.0

30 กันยายน 2562

พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม สู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะ

สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป…

27 กันยายน 2562

สัมมนา “Let’s ask the Expert” เตรียมปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย

“ประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ที่แจ้งเหตุภัยคุกคามจาก Cyber มากที่สุดในโลก” สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเล็งเห็นความสำคัญ จัดงานสัมมนา “Let’s ask the Expert ครั้งที่ 2 Cybersecurity: IN…

26 กันยายน - 5 พฤศจิกายน 2562

Digital Productivity Improvement เพิ่มผลิตภาพองค์กรด้วย Digital & Technology

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “Digital Productivity Improvement เพิ่มผลิตภาพองค์กรด้วย Digital & Technology” ในวันที่ 26 กันย…

26 กันยายน 2562

Factory Max จัดสัมมนา “Ongoing To Be Smart Factory 4.0” 26 กย.นี้ ณ Taratorn Pro Center สมุทรปราการ

งานสัมมนายกระดับการผลิต กับการก้าวข้ามรูปแบบธุรกิจอุตสาหกรรมแบบเดิมสู่การเป็น Smart Factory 4.0 พบวิทยากรมากด้วยคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญจากทางแฟ๊คทอรี่ แม๊กซ์ ห้ามพลาด ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

26 - 27 กันยายน 2562

อบรมหลักสูตร “พื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า” กับสถาบันยานยนต์ 26-27 ก.ย.นี้ ห้ามพลาด!

รถยนต์ไฟฟ้าที่จะตอบโจทย์ตลาด ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งสภาวะการแข่งขัน การปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับพัฒนาสู่ยานยนต์สีเขียว สถาบันยานยนต์จึงจัดหลัก…

26 กันยายน 2562

รี้ด เทรดเด็กซ์ ประกาศเปิดตัว ASEAN Robomation Expo หุ่นยนต์สำหรับภาคธุรกิจบริการ งานเดียวของอาเซียน ในงานเสวนา 26 กันยายนนี้

ขอเชิญร่วมเสวนา กูรูภาคหุ่นยนต์ รัฐ–เอกชน “วิเคราะห์โรดแมป ขับเคลื่อนหุ่นยนต์สำหรับทุกภาคธุรกิจ” รี้ด เทรดเด็กซ์ ประกาศเปิดตัว ASEAN Robomation Expo หุ่นยนต์สำหรับภาคธุรกิจบริการ…

25 กันยายน 2562

iMould Die Symposium 2019 "Innovation for Mould Die and Machine Tool" วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์ชลบุรี

กลับมาอีกครั้งกับงานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยีทางด้านแม่พิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก, แม่พิมพ์โลหะ, Machine Tool มาถ่ายทอดและนำเสนอนวัตกรรม …

25 - 26 กันยายน 2562

หลักสูตรอบรม “ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ระบบการวัด 4th Edition” 25-26 ก.ย.นี้ โดย สถาบันยานยนต์

หลักสูตรเพิ่มความสามารถด้านการประยุกต์ใช้เทคนิคสถิติเพื่อการวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ให้เหมาะสมกับข้อกำหนด ตรวจวัดตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในองค์กรได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจหลักการบริหารระบ…

25 กันยายน 2562

เปิดอบรมหลักสูตร “หลักการพื้นฐานระบบการผลิตแบบโตโยต้า” (TPS CONCEPT) 25 ก.ย.นี้ ณ สถาบันยานยนต์

หลักสูตรเรียนรู้การจัดการและระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ รับสมัครภายในวันที่ 18 ก.ย.นี้

25 กันยายน 2562

อนาคตผู้ประกอบการไทยกับการผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมระบบราง 25 ก.ย ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “อนาคตผู้ประกอบการไทยกับการผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมระบบราง” ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.30-17.00. น ณ. โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา

19 กันยายน 2562

เชิญร่วมอบรม “การจัดทำ Control Plan ตามข้อกำหนด IATF 16949 : 2016” 19 ก.ย.นี้ ที่สถาบันยานยนต์

หลักสูตรความรู้และความเข้าใจหลักการและเทคนิคของ Control Plan แต่ละชนิด เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการกับกิจกรรม APQP, PPAP, FMEA, MSA, และ SPC ได้อย่างถูกต้อง รับสมัครภายในวันที่ 12 ก.ย.นี้

18 - 19 กันยายน 2562

Workshop การตรวจวัดและวิเคราะห์ภาพความร้อนเชิงปฏิบัติงาน โดย TGI รับจำนวนจำกัด

เชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การตรวจวัดและวิเคราะห์ภาพความร้อนเชิงปฏิบัติงาน Infrared Thermography Workshop ด้วยวิทยากรผู้เชียวชาญที่มีประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรม Infrared Ther…