SIMTec เปิดอบรมหลักสูตรจากญี่ปุ่น Low-Cost Automation (LCA Program) เสริมทักษะการออกแบบระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ ในเดือน พ.ย.63 - ก.พ.64

30 พฤศจิกายน 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2564

ฟรี!! SIMTec เปิดอบรมหลักสูตรจากญี่ปุ่น Low-Cost Automation (LCA Program) เสริมทักษะการออกแบบระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ ในเดือน พ.ย.63 - ก.พ.64

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เพิ่มทักษะความรู้การออกแบบระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ โดยใช้ Lean Manufacturing และ Karakuri ณ สถาบัน SIMTec ระยอง

สถาบันยานยนต์ ชวนอบรมหลักสูตร “พื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า” 26 - 27 พ.ย.63 นี้

26 - 27 พฤศจิกายน 2563

ขอเชิญร่วมอบรม “พื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า” 26 - 27 พ.ย.63 นี้ ณ สถาบันยานยนต์

หลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า จากสถาบันยานยนต์ เพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

Industrial IoT Solution Mini Expo 2020 ยกระดับการผลิตสู่ Smart Factory จัดโดย ส.อ.ท. 24 พ.ย. 63 นี้

24 พฤศจิกายน 2563

เตรียมพบกับ "Industrial IoT Solution Mini Expo 2020” ยกระดับการผลิตสู่ Smart Factory จัดโดย ส.อ.ท. 24 พ.ย. 63 นี้

งาน Industrial IoT Solution Mini Expo 2020 รวมโซลูชัน IIoT สู่ Smart Factory พร้อมสัมมนาหลายหัวข้อ ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ

การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0 Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0

18 - 19 พฤศจิกายน 2563

ฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0” 18-19 พ.ย. 63 นี้ จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อได้รับความรู้ และหลักการในการบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปปรับใช้กับคลังสินค้าขององค์กรให้ทันกับยุค 4.0​

สถาบันยานยนต์ เปิดคอร์สอบรม “หลักการพื้นฐานระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS CONCEPT)

18 พฤศจิกายน 2563

สถาบันยานยนต์ เปิดคอร์สอบรม “หลักการพื้นฐานระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS CONCEPT)" 18 พ.ย.63 นี้

Toyota Production System มี 2 เสาหลัก คือ การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-In-Time) และ จิโดกะ (JIDOKA) นำสู่การลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มคุณภาพสินค้าอย่างยั่งยืน

เยี่ยมชม UACJ (Thailand) Co., Ltd. กระบวนการผลิตและรีไซเคิลอะลูมิเนียมที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

18 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมศึกษาดูงาน PACKAGING CREATES VALUE: Circularity of Aluminum วันที่ 18 พ.ย.63 นี้ รง. UACJ จ.ระยอง

เยี่ยมชม UACJ (Thailand) Co., Ltd. กระบวนการผลิตและรีไซเคิลอะลูมิเนียมที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ผ่านกิจกรรมศึกษาดูงาน PACKAGING CREATES VALUE: Circularity of Aluminum

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย (BUILD) เตรียมจัดกิจกรรมออนไลน์ เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยและนักลงทุนจากญี่ปุ่น วันที่ 17 ธ.ค.63 นี้

17 พฤศจิกายน 2563

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย เตรียมจัดกิจกรรมออนไลน์ เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยและนักลงทุนจากญี่ปุ่น วันที่ 17 ธ.ค. 63 นี้

กิจกรรมวันที่ 17 ธ.ค. 63 นี้ ประกอบด้วย สัมมนาออนไลน์ นำเสนอข้อมูลบริษัทผู้ประกอบการไทย และจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ ผ่าน App Zoom

TGI ชวนร่วมอบรม Machine Shaft Alignment Workshop 2020 วันที่ 16 - 17 พ.ย.นี้

16 - 17 พฤศจิกายน 2563

TGI ชวนอบรม Machine Shaft Alignment Workshop 2020 วันที่ 16 - 17 พ.ย.นี้

สถาบันไทย-เยอรมัน ขอเชิญร่วมอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วยชุดจำลอง Alignment Kit” สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด เพียง 15 ท่านเท่านั้น

สัมมนาฟรี กลยุทธ์การปรับตัวสู่ New Normal ของภาคอุตสาหกรรมการผลิต หลังโควิด-19

13 พฤศจิกายน 2563

ฟรี! TGI จัดสัมมนา "กลยุทธ์การปรับตัวสู่ New Normal ของภาคอุตสาหกรรมการผลิต หลังโควิด-19" วันที่ 13 พ.ย.นี้

สถาบันไทย-เยอรมัน ขอเชิญร่วมสัมมนาฟรี เพื่อช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนการผลิตในยุค New Normal สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด

12 พฤศจิกายน 2563

หลักสูตรอบรม RIGID PLASTIC PACKAGING FOR FOOD INDUSTRY จากสถาบันพลาสติก วันที่ 12 พ.ย.63 นี้

ผู้สนใจเข้าอบรม หลักสูตร “บรรจุภัณฑ์แบบคงรูปสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร" สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 พฤศจิกายน 2563 มีค่าใช้จ่าย 2,500 บาท

วสท. เตรียมจัด“งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563” ชูแนวคิด Engineering Disruption วันที่ 11– 13 พ.ย.63 นี้ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

11 - 13 พฤศจิกายน 2563

วสท. เตรียมจัด “งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563” ชูแนวคิด Engineering Disruption วันที่ 11– 13 พ.ย.63 นี้ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

National Engineering 2020 พบการแสดงสินค้าเทคโนโลยีและสัมมนาครอบคลุมทุกสาขาวิศวกรรม อาทิ 5G, Smart City และ Digital Transformation

หลักสูตรฝึกอบรม “การเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิตแก้ไข ครั้งที่ 4 (PPAP)”  9 พ.ย. 63 นี้ โดยสถาบันยานยนต์

9 พฤศจิกายน 2563

หลักสูตรฝึกอบรม “การเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิตแก้ไข ครั้งที่ 4 (PPAP)” 9 พ.ย. 63นี้ โดยสถาบันยานยนต์

PPAP คือ ข้อกำหนดสำหรับการอนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต ใช้กับ Suppliers ผู้ส่งมอบชิ้นส่วนใหม่ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ลูกค้าอนุมัติก่อนผลิตจริง

หลักสูตรฝึกอบรม 2563 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) สำหรับสถานประกอบการ ภาคตะวันออก

5 - 17 พฤศจิกายน 2563

โอกาส Upskill มาถึงแล้ว สสท. ร่วม SIMTec เปิดอบรมหลักสูตรสำหรับสถานประกอบการ ภาคตะวันออก พ.ย.-ธ.ค. 63 นี้

อบรมผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติงาน วันที่ 5 พ.ย.และ 17 ธ.ค. 63 นี้ ณ สถาบันการผลิตสุมิพล (SIMTec) อาทิ หลักสูตรวิธีคิดแบบผู้นำเชิงบวก หลักสูตรการจัดการจัดส่งสินค้า และอื่น ๆ

สวทช. จับมือ กฟผ. เปิดอบรมหลักสูตร “การดัดแปลงรถยนต์สันดาปภายในเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง” พ.ย-ธ.ค.นี้

4 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2563

สวทช. จับมือ กฟผ. เปิดอบรมหลักสูตร “การดัดแปลงรถยนต์สันดาปภายในเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง” พ.ย-ธ.ค.นี้

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การดัดแปลงรถยนต์สันดาปภายในเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง” สมัครภายใน 31 ต.ค.63 มีค่าลงทะเบียน

โครงการ

31 ตุลาคม 2563

ขอเชิญ SME อุตสาหกรรมพลาสติก-อาหาร เข้าร่วมโครงการ "ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน" ยกระดับโรงงานสู่ Smart Factory

โครงการ "ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน" เปลี่ยนโรงงานสู่ Smart Factory ด้วยการประยุกต์ใช้ IoT ในระบบการผลิต รับสมัครภายใน 31 ต.ค. 63

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรม “TDIA ROADSHOW ครั้งที่ 25” วันที่ 29 ต.ค.นี้ จ.ปราจีนบุรี

29 ตุลาคม 2563

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรม “TDIA ROADSHOW ครั้งที่ 25” วันที่ 29 ต.ค. 63 จ.ปราจีนบุรี

TDIA ROAD SHOW ครั้งที่ 25” ท่านจะได้พบกับบูธแสดงสินค้า และงานสัมมนา อาทิ การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก, แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

Training สถาบันยานยนต์ หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ” 29-30 ต.ค.63 นี้

29 - 30 ตุลาคม 2563

Training สถาบันยานยนต์ หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ” 29-30 ต.ค.63 นี้

หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ (FMEA Requirement and Implementation Training Course)" ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท/คน

AppliCAD’s SOLIDWORKS Innovation Day เปิดตัว SOLIDWORKS 2021 วันที่ 29 ต.ค.63 นี้ ณ ไบเทค

29 ตุลาคม 2563

แฟนพันธ์ุแท้ ห้ามพลาด "AppliCAD’s SOLIDWORKS Innovation Day" เปิดตัว SOLIDWORKS 2021 วันที่ 29 ต.ค.63 นี้ ณ ไบเทค

AppliCAD’s SOLIDWORKS Innovation Day งานแสดงเทคโนโลยีด้านการออกแบบอุตสาหกรรมยิ่งใหญ่แห่งปี เข้าร่วมงานฟรี 500 ที่นั่ง หรือ ชมผ่านออนไลน์

สัมมนาฟรี หัวข้อ

29 ตุลาคม 2563

TDIA เชิญชวนผู้สนใจร่วมสัมมนา”หลักการออกแบบแม่พิมพ์ปั้มขึ้นรูปโลหะแผ่น” 29 ต.ค.63 นี้ จ.ปราจีนบุรี

หัวข้อสัมมนานี้บรรยายโดย รศ.ดร. วารุณี เปรมานนท์ ซึ่งจะจัดขึ้นภายในงาน TDIA ROADSHOW ครั้งที่ 25 ณ ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี