ฝึกอบรม เทคนิคการขัดเงาแม่พิมพ์, การขัดผิวแม่พิมพ์, ออกแบบแม่พิมพ์, อุตสาหกรรมแม่พิมพ์, แม่พิมพ์, แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก, สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

7 - 8 เมษายน 2565

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม "เทคนิคการขัดเงาแม่พิมพ์" จัดโดย TDIA วันที่ 7-8 เม.ย. 65 นี้

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม "เทคนิคการขัดเงาแม่พิมพ์" จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย วันที่ 7 - 8 เมษายน 2565 ณ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ

อบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์ การลดต้นทุนพลังงานด้านพลังงานความร้อน สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

4 เมษายน 2565

หลักสูตรออนไลน์ สถาบันพลังงานฯ ส.อ.ท. เปิดอบรม "การลดต้นทุนพลังงานด้านพลังงานความร้อน" วันที่ 4 เม.ย.65 รับสมัครด่วน ภายใน 31 มี.ค.นี้

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ชวนร่วมอบรม “การลดต้นทุนพลังงานด้านพลังงานความร้อน” วันที่ 4 เม.ย. 65 ผ่านระบบ Zoom ***สมัครภายใน 31 มี.ค.นี้***

บีโอไอ เอ็นไอเอ สตาร์ทอัพ งานมหกรรม “BCG Startup Investment Day” แหล่งทุน BCG Model

24 มีนาคม 2565

ชวนร่วมงาน BCG Startup Investment Day เพื่อเข้าถึงแหล่งทุน วันที่ 24 มี.ค.65 ศูนย์ C asean ชั้น 10 อาคาร CW Tower หรือเข้าร่วมทางออนไลน์

บีโอไอ จับมือ NIA จัดงานมหกรรม BCG Startup Investment Day เพิ่มโอกาสกลุ่มวิสาหกิจ หรือ Startup ที่มีศักยภาพเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ วันที่ 24 มีนาคม 2565 ทั้งออฟไลน์และออนไลน์

อบรมฟรี เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวางแผนและการจัดตารางการผลิต ซอฟต์แวร์ซีเมนส์ Opcenter APS 2022

23 มีนาคม 2565

อบรมฟรี “เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและจัดตารางการผลิต” วันที่ 23 มี.ค. 65 นี้ ผ่าน Zoom Meeting จองสิทธิด่วน รับจำนวนจำกัด

โรงงานผลิตสินค้า ห้ามพลาด! อบรมฟรี “เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวางแผนและการจัดตารางการผลิตด้วยโซลูชั่น Opcenter APS” วันที่ 23 ก.พ. 65 เวลา 10.00-11.30 น. ผ่าน Zoom Meeting

ฟรี!! ส.อ.ท. จัดสัมมนา

16 มีนาคม 2565

ฟรี!! ส.อ.ท. จัดสัมมนา "Digital Transformation ชี้ทางรอด พร้อมแนวทางมุ่งสู่ Industry 4.0" วันที่ 16 มี.ค. 65 นี้ *รับจำนวนจำกัด*

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี "Digital Transformation ชี้ทางรอด พร้อมแนวทางมุ่งสู่ Industry4.0" 16 มีนาคม 2565 นี้ ผ่านช่องทาง Zoom Online *ด่วน รับจำนวนจำกัด

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ร่วม สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จัดอบรมฟรี หลักสูตร

16 มีนาคม 2565

TAPMA ร่วม SIMTec จัดอบรมฟรี หลักสูตร "HRD อย่างไรให้ทีมมีประสิทธิผล" 16 มี.ค. 65 นี้ ***Onsite รับเพียง 50 ท่าน

อบรมฟรี หลักสูตร "HRD อย่างไรให้ทีมมีประสิทธิผล"หลักสูตรฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดย TAPMA ร่วมกับ SIMTec 16 มี.ค. 65 นี้ ***Onsite รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน

การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

9 - 10 มีนาคม 2565

Online Training การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0 จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 9-10 มี.ค. 65 นี้

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดฝึกอบรม "การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0" เพื่อผู้ประกอบการนำไปปรับใช้กับคลังสินค้าขององค์กรให้ทันกับยุค 4.0​ วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2565 นี้ ผ่าน Zoom

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เสวนาพิเศษ การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย

8 มีนาคม 2565

EEI ชวนร่วมฟังเสวนาพิเศษ "ขับเคลื่อนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยื่น" 8 มี.ค.65 นี้

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชวนร่วมฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง "ขับเคลื่อนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยื่น" วันที่ 8 มีนาคม 2565 นี้ (ผ่าน Zoom)

สัมมนาออนไลน์ฟรี

3 มีนาคม 2565

ฟรี! TGI ชวนร่วมสัมมนาออนไลน์ เทคโนโลยีกล้องวิชั่น-การประยุกต์ใช้เอไอ วันที่ 3 มี.ค. 65 นี้ รับเพียง 40 ท่านเท่านั้น

TGI จัดสัมมนาออนไลน์ฟรี "เทคโนโลยีกล้องวิชั่นและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์" วันที่ 3 มีนาคม 2565 นี้ ผ่าน Zoom ***รับเพียง 40 ท่านเท่านั้น!!

สิทธิประโยชน์จากบีโอไอ ด้วย Merit Incentives , มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ , มาตรการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2 มีนาคม 2565

ฟรี!! สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "ท็อปอัพสิทธิประโยชน์จากบีโอไอด้วย Merit Incentives" วันที่ 2 มี.ค. 65 นี้

บีโอไอขอเชิญเข้าร่วมฟัง สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "ท็อปอัพสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ ด้วย Merit Incentives” วันที่ 2 มีนาคม 2565 นี้ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันไทยเยอรมัน ฝึกอบรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Lean IoT ในการบริหาร์จัดการโรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

1 - 3 มีนาคม 2565

ฟรี TGI ชวนร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Lean IoT Plant Management and Execution วันที่ 1-3 มี.ค. 65 นี้ **รับเพียง 20 ท่านเท่านั้น

TGI ชวนร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Lean IoT Plant Management and Execution : LIPE ปี 2565 วันที่ 1-3 มีนาคม 2565 นี้ ณ สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์กรุงเทพ

สัมมนาฟรี สมาร์ทเทคโนโลยี ตอบโจทย์การออกแบบ และพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่ออุตสาหกรรม ยุค 4.0 สถาบันไทย-เยอรมัน

24 กุมภาพันธ์ 2565

สัมมนาฟรี สมาร์ทเทคโนโลยี ตอบโจทย์การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่ออุตสาหกรรมยุค 4.0 วันที่ 24 ก.พ. 65 นี้

TGI จัดสัมมนาฟรี "สมาร์ทเทคโนโลยี ตอบโจทย์การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่ออุตสาหกรรม ยุค 4.0" วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ชลบุรี

CBM DAY 2022, สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI), Condition Based Maintenance (CBM), สถาบันไทย-เยอรมัน อบรม

CBM Day 2022 งานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ ครั้งที่ 15 โดย TGI วันที่ 22-23 ก.พ. 65 ห้ามพลาด!

งาน CBM DAY 2022 สัมมนาและแสดงเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ ครั้งที่ 15 จัดวันที่ 22-23 ก.พ. 65 ณ รร. บางแสน เฮอริเทจ ชลบุรี สมัครวันนี้กับราคาโปรโมชั่น 800 บาท/ท่าน

ฟรี!! ส.อ.ท. ชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม ประเมินศักยภาพสถานประกอบการ ตามกรอบ INDUSTRY 4.0 ผ่าน ID4 Connect

22 กุมภาพันธ์ 2565

ฟรี!! ส.อ.ท. ชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม ประเมินศักยภาพสถานประกอบการ ตามกรอบ INDUSTRY 4.0 ผ่าน ID4 Connect วันที่ 22 ก.พ. 65

ส.อ.ท. ชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมประเมินศักยภาพสถานประกอบการ ตามกรอบ INDUSTRY 4.0 ผ่าน ID4 Connect ร่วมฝึกอบรมเข้าใช้งาน และรับฟังบรรยายจากพันธมิตร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นี้

อมรมออนไลน์ ผู้ประกอบการเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ System Integrator, SI Warrior, SI Designer, สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย, สถาบันไทย-เยอรมัน

22 กุมภาพันธ์ 2565

TGI ร่วม Thai Subcon จัดอบรมออนไลน์ "การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเครื่องจักรกลอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (SI) และสิทธิประโยชน์" วันที่ 22 ก.พ. นี้

สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ คลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติ ไทยซับคอน ชวนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเครื่องจักรกลอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (SI) และสิทธิประโยชน์" วันที่ 22 ก.พ. นี้ ผ่าน Zoom meeting

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อบรมออนไลน์หลักสูตร Surface Mount Technology (SMT)

19 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2565

ห้ามพลาด! หลักสูตรอบรมออนไลน์ 4 วัน Surface Mount Technology (SMT) จากสถาบันไฟฟ้า EEI จัดปีละ 1 ครั้ง รับเพียง 15 ท่านเท่านั้น

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ Surface Mount Technology (SMT) วันที่ 19, 26 กุมภาพันธ์ และ 5, 12 มีนาคม 2565

กิจกรรมจับคู่ธุรกิจผู้ประกอบการไทย – ญี่ปุ่น บีโอไอ หอการค้าญี่ปุ่น งานไบเทคบางนา 2565

18 กุมภาพันธ์ 2565

บีโอไอ เตรียมจัด 14th Thai-Japan Business Matching รับช่วงการผลิต–จัดซื้อชิ้นส่วนในประเทศ วันที่ 18 ก.พ. 65 ไบเทค

BOI ร่วมกับ JFC, JCC Bangkok และ JETRO Bangkok เตรียมจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น (14th Thai-Japan Business Matching) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ไบเทค บางนา

อบรมฟรี วิเคราะห์ชิ้นงานก่อนออกแบบแม่พิมพ์ ฉีดพลาสติก 2022

17 กุมภาพันธ์ 2565

อบรมฟรี “การวิเคราะห์ชิ้นงานก่อนการออกแบบแม่พิมพ์” วันที่ 17 ก.พ. 65 นี้ ผ่าน Zoom Meeting จองสิทธิด่วน รับจำนวนจำกัด

ผู้ผลิต - นักออกแบบ แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ห้ามพลาด! อบรมฟรี “การวิเคราะห์ชิ้นงานก่อนการออกแบบแม่พิมพ์” วันที่ 17 ก.พ. 65 เวลา 10.30-12.00 น. ผ่าน Zoom Meeting จองสิทธิด่วน

สัมมนาออนไลน์ 2022 Olympus CIX100 Webinar Quality Report

17 กุมภาพันธ์ 2565

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "ลดความซับซ้อนในการตรวจสอบความสะอาดของชิ้นงานด้วยโซลูชันจาก Olympus" วันที่ 17 ก.พ. 65

การสัมมนาผ่านเว็บฟรี "ลดความซับซ้อนทางเทคนิคของคุณด้วยโซลูชันการตรวจสอบของโอลิมปัส" ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00-13.00 น. (เวลาประเทศไทย) ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย *บรรยายภาษาอังกฤษ*