27 สิงหาคม 2563

สถาบันยานยนต์ เปิดอบรมหลักสูตร “การเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิตแก้ไขครั้งที่ 4” สมัครภายใน 20 ส.ค.นี้

หลักสูตรอบรมเน้นการประยุกต์ใช้อย่างไรให้มีประสิทธิผลเพื่อการควบคุมคุณภาพ และการกำหนดวิธีการอนุมัติรับรองชิ้นส่วน (PPAP) สำหรับผู้ส่งมอบ และ ให้จัดเตรียมตัวอย่างเอกสารและการทบทวนร่ว…

สถาบันพลาสติก จัดสัมมนาฟรี

25 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563

สถาบันพลาสติก จัดสัมมนาฟรี "บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพกับทิศทางปกติวิถีใหม่" ส.ค. - ก.ย. 63

สัมมนาฟรีด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ มีกำหนดจัดงาน 3 ครั้งใน 3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น พิษณุโลก และกรุงเทพฯ รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน

เจรจาจับคู่ธุรกิจ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร การแพทย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

24 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563

กสอ.ชวนร่วมกิจกรรม Business Matching Event ผ่าน online application กับผู้ประกอบการญี่ปุ่น สมัครภายใน 24 มิ.ย.นี้

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการญี่ปุ่น ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร และการแพทย์

Quality Report  เชิญฟังสัมมนาออนไลน์ การลดความซับซ้อนของกระบวนการตรวจสอบคุณภาพความสะอาดของชิ้นงาน วันที่ 20 ส.ค.นี้

20 สิงหาคม 2563

Quality Report เชิญฟังสัมมนาออนไลน์จาก OLYMPUS หัวข้อ "การลดความซับซ้อนของกระบวนการตรวจสอบคุณภาพความสะอาดของชิ้นงาน" วันที่ 20 ส.ค. 63 นี้

เนื้อหาของสัมมนานี้จะครอบคลุมเทคโนโลยีของเครื่อง OLYMPUS CIX100 cleanliness inspector และเทคนิคการตรวจสอบ

19 - 20 สิงหาคม 2563

สถาบันเพิ่มฯ ขอเชิญร่วมอบรม Lean Production & First Step to Industry 4.0 19-20 ส.ค.นี้

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดฝึกอบรม Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0) เพื่อลดความสูญเปล่า ตลอดกระบวนการทำงาน รองรับควา…

สถาบันพลาสติก เปิดอบรม “กระบวนการผลิตพลาสติก และเทคโนโลยีพลาสติกขั้นสูง รุ่นที่ 4”  รับสมัครภายใน 10 ส.ค.นี้

19 สิงหาคม 2563

สถาบันพลาสติก เปิดอบรม “กระบวนการผลิตพลาสติก และเทคโนโลยีพลาสติกขั้นสูง รุ่นที่ 4”

ครบทุกเรื่องในกระบวนการ หลอม เป่า อัด ฉีด พลาสติก และเทคโนโลยีขั้นสูง รับสมัครภายใน 10 ส.ค., อบรม 19 ส.ค.นี้ ณ สถาบันพลาสติก

TGI จัดสัมมนาฟรี “การวัด GD&T ในชิ้นส่วนรถยนต์ด้วย PolyWorks CMM Software” 14 ส.ค.นี้

14 สิงหาคม 2563

TGI จัดสัมมนาฟรี “การวัด GD&T ในชิ้นส่วนรถยนต์ด้วย PolyWorks CMM Software” 14 ส.ค.นี้

สถาบันไทย-เยอรมัน ชวนผู้ประกอบการร่วมงานสัมมนา ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยเทคนิคการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตชิ้นส่วน วันที่ 14 สิงหาคมนี้ ณ โรงแรมเมเปิล บางนา

สถาบันยานยนต์ เชิญร่วมสัมมนา “ทิศทางการพัฒนาบุคลากรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมไทย” 14 ส.ค. 63

14 สิงหาคม 2563

สถาบันยานยนต์ จัดสัมมนาหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาบุคลากรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมไทย” วันที่ 14 ส.ค. 63

งานสัมมนา “ทิศทางการพัฒนาบุคลากรยานยนต์ไฟฟ้าฯ” สำหรับผู้ประกอบการยานยนต์และชิ้นส่วน ลิ้งค์ลงทะเบียนในข่าว

อบรมฟรี พัฒนาบุคลากร ฝ่าวิกฤติโควิด-19 หลักสูตร “Digital Manufacturing Program” โดย กสอ. ร่วม SIMTec

13 สิงหาคม - 8 กันยายน 2563

กสอ. ผนึก SIMTec จัดอบรมฟรี “Digital Manufacturing Program” พัฒนาบุคลากรฝ่าวิกฤติโควิด สมัครภายใน 15 ส.ค.นี้

หลักสูตร “Digital Manufacturing Program” สำหรับผู้ที่ต้องการ Upskill / Reskill ด้านการผลิตสมัยใหม่ ผู้ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่

Thai auto สถาบันยานยนต์ อบรม หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพ ควบคุมของเสียให้เป็นศูนย์ (ZERO DEFECTS)

11 สิงหาคม 2563

สถาบันยานยนต์ ชวนร่วมอบรม หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพ ควบคุมของเสียให้เป็นศูนย์ (ZERO DEFECTS) สมัครภายใน 4 ส.ค.นี้

คอร์สฝึกอบรมนี้จะช่วยให้ทราบเทคนิคที่นำไปใช้จัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ของเสียเป็นศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นเทคนิคที่ปฏิบัติได้ง่าย และมีการฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถใ…

10 สิงหาคม 2563

TGI ขอเชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วมฝึกอบรม และประเมินสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพสาขาแมคคาทรอนิกส์ รุ่นที่ 3

อบรมออนไลน์ วันที่ 10-11 ส.ค. และภาคปฏิบัติ วันที่ 13-14 ส.ค. รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครภายในวันที่ 30 ก.ค. 63

บีโอไอ จัดเสวนา “Support Measures for Economic Recovery” 5 ส.ค.นี้

5 สิงหาคม 2563

บีโอไอ จัดเสวนา “Support Measures for Economic Recovery” 5 ส.ค.นี้

งานเสวนาออนไลน์ “Support Measures for Economic Recovery” เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน มาตรการด้านการเงินและการคลัง เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจในระยะฟื้นตัว (ไม่มีค่าใช…

325-ฝึกอบรม-ลงทุนต่างประเทศ-TOISC-18-2020-ฺBOI

1 สิงหาคม - 19 ธันวาคม 2563

บีโอไอ ชวนนักธุรกิจร่วมอบรมหลักสูตร "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ TOISC รุ่น 18" สมัครภายใน 17 ก.ค.นี้

กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครนักธุรกิจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ TOISC รุ่น 18" เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำธุรกิจในตลาดโลก

กสอ. จัดอบรม “หลักสูตร Automation training ด้านการประยุกต์ใช้ LORA TECHNOLOGY” รับสมัครภายใน 31 ก.ค.นี้

31 กรกฎาคม 2563

หลักสูตร Automation training ด้านการประยุกต์ใช้ LORA TECHNOLOGY โดย กสอ. เปิดรับสมัครวันนี้ - 31 ก.ค. 63 นี้ อบรมฟรี

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ด้านการประยุกต์ใช้ LORA TECHNOLOGY โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP) มี 5 modules เมื่อเข้าร่วมฝึกอบรมครบตามเกณฑ์ สามารถขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติม หรือขอฝึกปฏิบัติได้

31 กรกฎาคม 2563

Nectec รับสมัครโรงงานนำร่อง ร่วมโครงการ IDA Platform อัปเกรดสู่ Smart Factory ภายใน 31 ก.ค. 63

IDA Platform แพลตฟอร์มชื่อมโยงข้อมูลจากจากอุปกรณ์ IoT ตรวจจับสัญญาณต่าง ๆ จากเครื่องจักรในกระบวนการผลิต สู่การวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูล

30 - 31 กรกฎาคม 2563

สถาบันเพิ่มฯ เปิดอบรม “การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่” 30-31 ก.ค.นี้

หลักสูตรเชื่อมโยงกระบวนการทุกขั้นตอน ทั้งการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย การจัดเก็บสินค้า การขนส่งหรือการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า เข้าด้วยกันเป็นห่วงโซ่หรือเคร…

BUILD และ THAI SUBCON ร่วมกับ DETA ELECTRONICS หาผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศ

30 กรกฎาคม 2563

ELECTRONICS หาผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศ

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ผู้นำในอุตสาหกรรมการออกแบบ ดำเนินการผลิต และให้บริการ (DMS) ในธุรกิจโซลูชั่นสำหรับการจัดการพลังงาน และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอกนิกส์ มีความต…

24 กรกฎาคม 2563

TGI จัดสัมมนาฟรี "GD&T Application and Variation Analysis in Automotive and Machinery" 24 ก.ค.นี้

สถาบันไทย-เยอรมัน จัดงานสัมมนาฟรี "GD&T Application and Variation Analysis in Automotive and Machinery" ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยเทคนิคการออกแบบทางวิศ…

สวทช. โดย ITAP ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมสัมมนา ยกระดับนวัตกรรม packaging รับสมัครภายใน 24 ก.ค.นี้

24 กรกฎาคม 2563

สวทช. จัดสัมมนาฟรี ยกระดับนวัตกรรม Packaging รับสมัครภายใน 24 ก.ค.นี้

สวทช. โดย ITAP จัดสัมมนาหัวข้อ “นวัตกรรมการออกแบบวัสดุและเทคโนโลยีการพิมพ์สำหรับบรรจุภัณฑ์” วันที่ 30 ก.ค. 63 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)