ฟรี! TGI ชวนร่วมงาน “Automation & Robotic Day 2014” ก้าวสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 25 - 26 มกราคม 2024 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน

25 - 26 มกราคม 2567

ฟรี! TGI ชวนร่วมงาน “Automation & Robotic Day 2024” ก้าวสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 25 - 26 มกราคม 2024 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน

สถาบันไทย-เยอรมัน ชวนร่วมสัมผัสเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต ในงาน “Automation & Robotic Day 2024” งานแสดงเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์แห่งปี วันที่ 25 - 26 มกราคม 2024