M Report
งานแสดงสินค้า

BOI ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมออกงาน “อุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตนานาชาติ” Hannover Messe 2020

12 - 16 เมษายน 2564
  • Share :
  • 1,142 Reads   

BOI ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมออกงาน “อุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตนานาชาติ” Hannover Messe 2020 เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี โดยเลื่อนกำหนดวันจัดงาน จากเดิมระหว่างวันที่ 18-26 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 12-16 เมษายน 2564 สาเหตุจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ผู้ประกอบการไทยสนใจเข้าร่วมออกบูธเพียง 55,000 บาท (รวมค่าลงทะเบียน Co-exhibittion)

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างบริษัทผู้ซื้อชิ้นส่วนในต่างประเทศ กับผู้ผลิตชิ้นส่วนขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ของไทย โดยการสนับสนุนให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานระดับนานาชาติ พร้อมทั้งเจรจาธุรกิจ และหาลู่ทางด้านการตลาด เยี่ยมชมเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้รับข้อมูลธุรกิจที่เป็นประโยชน์จากต่างประเทศ

A must for decision-makers : the world’s leading industrial show

  • Integration  : Overcome technological and sectorial boundaries
  • International coverage : Venture on to global markets
  • Knowledge transfer : Exchange groundbreaking ideas
  • Innovation : Stimulate new developments in global industry
  • Trends : identify and exploit the latest market trend
  • Pioneering spirit : Fresh impetus for global industry

ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการไทยที่เคยเข้าร่วมงาน      

งาน Hannover เป็นงานแสดงนิทรรศการนวัตกรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุดของอุตสาหกรรมจากนานาประเทศที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งของโลก และในส่วนของอุตสาหกรรมสนับสนุน (Subcontracting) จัดเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของโลก จะได้เห็นสินค้า ชิ้นงานต่าง ๆ ที่แต่ละบริษัทนำมาโชว์ เป็นสิ่งที่แต่ละบริษัทกำลังทำการตลาดกัน ทั้งนี้ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพที่จะผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพและสามรถแข่งขันในตลาดยุโรปได้ พร้อมทั้งได้มาสำรวจตลาดในแถบยุโรป และยังได้พบปะเจรจารายบริษัทกับบริษัทเยอรมันที่น่าสนใจ ดังนั้นการมาร่วมออกบูธงาน Hannover นี้ ควรมีอย่างต่อเนื่องและควรพาผู้ประกอบการไทยมาร่วมให้มากว่านี้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Hannover Messe 2020   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญญารัตน์ หรือ คุณศิริน อีเมล : kanyarat.j@boi.go.th , sirin@boi.go.th  โทร 02-553-8111 ต่อ 6108,6184

อัตราค่าเข้าร่วมออกบูธงานแสดงสินค้าในงาน Hanover Messe 2020 ดังนี้

เคาน์เตอร์แสดงสินค้า  
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ขนาดเล็ก
1. บริษัทผู้ผลิตขนาดเล็กที่สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ (ไม่เคยเข้าร่วมออกบูธ)   35,000  บาท
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 2 ระดับขนาด 120 ซม. X 100 ซม. X 100 ซม. (75*25)ซม.     
ราคาดังกล่าวรวมค่าลงทะเบียน Co-exhibition 350 ยูโร  
2. บริษัทผู้ผลิตที่ไม่เคยเข้าร่วมออกบูธ (รายใหม่)                                                 55,000  บาท
3. บริษัทผู้ผลิตที่เคยเข้าร่วมออกบูธ 69,000  บาท
4. บริษัทผู้ผลิตขนาดใหญ่ (ถือหุ้นไทยมากว่า 51%)                                              98,000  บาท
5. บริษัทผู้ผลิตขนาดใหญ่ (ถือหุ้นไทยน้อยกว่า 51%)                                          120,000  บาท

 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเข้าร่วมออกบูธงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ  

1. เป็นผู้ผลิต และมีใบอนุญาตโรงงาน
2. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีสัดส่วนการถือหุ้นของคนไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51
3. เป็นกิจการ SMEs
4. ผู้ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้ากับ กพช. มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กพช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดงาน หากมีบริษัทสนใจเข้าร่วมงานน้อยกว่า 15 บริษัท 

ที่มา : M Report