สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตร

23 พฤศจิกายน 2564

สถาบันเพิ่มผลผลิต จัดอบรมหลักสูตร "OEE: การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร” วันที่ 23 พ.ย. 64 นี้

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "OEE: การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร” เพื่อปรับปรุงการใช้เครื่องจักรและลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง วันที่ 23 พฤษจิกายน 2564 นี้ ผ่าน Zoom

การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

17 - 18 พฤศจิกายน 2564

Online Training การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0 จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 17-18 พ.ย.64 นี้

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดฝึกอบรม "การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0" เพื่อผู้ประกอบการสามารถนำไปปรับใช้กับคลังสินค้าขององค์กรให้ทันกับยุค 4.0​ วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2564 นี้ ผ่าน Zoom

อุตสาหกรรมไทยกับการใช้เทคโนโลยี สัมนนาออนไลน์ฟรี กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย บีโอไอ

5 พฤศจิกายน 2564

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ Thailand Anti-counterfeiting Forum 2021 จัดโดย BOI วันที่ 5 พ.ย. 64 นี้

บีโอไอ ชวนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี Thailand Anti-counterfeiting Forum 2021 สร้างโอกาส พัฒนา ต่อยอดศักยภาพอุตสาหกรรมไทยกับการใช้เทคโนโลยี วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นี้ ผ่าน Zoom

จับคู่ธุรกิจจีน กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย บีโอไอ

29 ตุลาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจจีน ในสัมมนาออนไลน์ "2021 Liaocheng - Thailand" วันที่ 29 ต.ค. 64 นี้

ขอเชิญผู้ประกอบการไทย เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "2021 Liaocheng - Thailand" พร้อมด้วยกิจกรรม Business Matching กับนักธุรกิจจีน ในที่ 29 ตุลาคม 2564 นี้ ผ่าน Zoom

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ อบรม Lean Production & First Step to Industry 4.0 วันที่ 27 ต.ค. 64 นี้

27 ตุลาคม 2564

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดอบรม Lean Production & First Step to Industry 4.0 วันที่ 27 ต.ค. 64 นี้

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดฝึกอบรมการผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0 เพื่อลดความสูญเปล่า ตลอดกระบวนการทำงาน รองรับความเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน อบรมวันที่ 27 ตุลาคมนี้

หลักสูตรอบรม 2564 ระบบการผลิตแบบโตโยต้า

21 ตุลาคม 2564

หลักสูตรอบรม 2564 ติวเข้ม “หลักการพื้นฐานระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS CONCEPT)" โดย สถาบันยานยนต์ วันที่ 21 ต.ค. นี้

Toyota Production System มี 2 เสาหลัก คือ การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-In-Time) และ จิโดกะ (JIDOKA) นำสู่การลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มคุณภาพสินค้าอย่างยั่งยืน

บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จำกัด สัมมนาออนไลน์ฟรี 3D สแกนเนอร์

20 ตุลาคม 2564

สัมมนาออนไลน์ "Fast Furious and Disruptive Innovation สัมผัสนวัตกรรมอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี 3D Scanner" 20 ต.ค. 64 จองสิทธิ คลิกเลย

Online Webinar เทคโนโลยี 3D Scanner ประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ รองรับ Automation 5G ในงานวิศวกรรมย้อนกลับ และการควบคุมคุณภาพ วันที่ 20 ต.ค. 64 นี้

หลักสูตรหลักสูตรระบบไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า (Electrical System in Electic Vehicle)

18 - 19 ตุลาคม 2564

สถาบันยานยนต์ หลักสูตรอบรม “ระบบไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า” วันที่ 18-19 ต.ค. 64 นี้

หลักสูตรอบรม “ระบบไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า (Electrical System in Electic Vehicle)" วันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2564 ณ สถาบันยานยนต์ กล้วยน้ำไท

สถาบันเพิ่มผลิตแห่งชาติ ชวนร่วมอบรมหลักสูตร Starting the TOYOTA Way with Effective Production System วันที่ 14-15 ก.ค. 64 นี้

14 - 15 ตุลาคม 2564

หลักสูตรอบรม 2564 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ "Starting the TOYOTA Way with Effective Production System" วันที่ 14-15 ต.ค. 64 นี้

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดอบรม โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกกรรมการด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า วันที่ 14-15 ต.ค. 64 นี้ ณ โรงงานโตโยต้า สำโรง

ออกบูธ รูปแบบออนไลน์เสมือนจริง

6 - 8 ตุลาคม 2564

M-TECH Osaka 2021 บีโอไอ ชวนเข้าร่วมออกบูธ "รูปแบบออนไลน์เสมือนจริง" วันที่ 6-8 ต.ค. 64 นี้

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย บีโอไอ ขอเชิญเข้าร่วมออกบูธ "รูปแบบออนไลน์เสมือนจริง" M-TECH Osaka 2021, Japan บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็ก เข้าร่วมออกบูธฟรี **สมัครด่วนภายใน 20 ส.ค.นี้

ดีป้า สถาบันไทยเยอรมัน ฝึกอบรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Lean IoT ในการบริหาร์จัดการโรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

6 ตุลาคม - 23 ธันวาคม 2564

รับสมัคร "บุคลากรสถานประกอบการ" ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Lean IoT ในการบริหาร์จัดการโรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ" ไม่มีค่าใช้จ่าย จำกัดจำนวน

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Lean IoT Plant Management and Execution : LIPE ปี 2564 จะจัดขึ้นช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมนี้ ที่สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI ศูนย์กรุงเทพฯ กล้วยน้ำไท)

สัมมนาออนไลน์ฟรี สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ISID ออกแบบแม่พิมพ์ โดยใช้ CAD CAE ลดต้นทุน

30 กันยายน 2564

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “ออกแบบการพิมพ์โดยใช้ CAD/CAE ช่วยลดต้นทุนได้อย่างไร” โดย TDIA ร่วม ISID วันที่ 30 ก.ย. 64 นี้

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี หัวข้อ “ออกแบบการพิมพ์โดยใช้ CAD/CAE ช่วยลดต้นทุนได้อย่างไร !!” จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ร่วมกับ บริษัท ISID วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 นี้

สถาบันไทยเยอรมัน สัมมนาออนไลน์ 2564 ระบบหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

28 กันยายน 2564

TGI จัดสัมมนาออนไลน์ "เจาะลึกระบบหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม" วันที่ 28 ก.ย. 64 นี้ ด่วน 50 ท่านเท่านั้น

TGI ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ "เจาะลึกระบบหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม" วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30-11.30 น. ผ่าน ZOOM ค่าสมัคร 500 บาท

ฟรี! สัมมนาออนไลน์

28 กันยายน 2564

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ "วัดน้ำมันในอุตสาหกรรมโลหะ-ชิ้นส่วน ด้วยเครื่อง ATAGO" วันที่ 28 ก.ย. 64 นี้ เวลา 14.00-14.30 น.

อะทาโก ประเทศไทย จัด Online Webinar การวัดน้ำมันในอุตสาหกรรมโลหะ และชิ้นส่วนรถยนต์ ด้วยเครื่อง ATAGO วันที่ 28 กันยายนนี้

บีโอไอ สัมมนาออนไลน์ สร้างเครือข่ายธุรกิจ ลงทุน เวียดนาม ลงทุน อินโดนีเซีย

23 กันยายน 2564

บีโอไอ เตรียมจัดกิจกรรม สร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ไทย-อินโดนีเซีย-เวียดนาม วันที่ 23 ก.ย. 64 นี้

บีโอไอ ขอเชิญร่วมกิจกรรม สร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ในภูมิภาคไทยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอินโดนีเซีย และเวียดนาม วันที่ 23 กันยายน 2564 นี้

บีโอไอ สัมมนาออนไลน์ มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

23 กันยายน 2564

ฟรี สัมมนาออนไลน์ "เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ เพิ่มวัคซีนให้เศรษฐกิจภูมิภาคกับบีโอไอ" วันที่ 23 ก.ย. 64 นี้

เตรียมพบกับงานสัมมนาออนไลน์ “เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ เพิ่มวัคซีนให้เศรษฐกิจภูมิภาคกับบีโอไอ” ระดมกูรูจาก 4 กองส่งเสริมการลงทุน แนะแนวทางยื่นขอรับส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ประกอบการ วันที่ 23 กันยายน 2564 นี้

ฟรี! พบกับสัมมนา

23 กันยายน 2564

ฟรี! TDIA จัดสัมมนา "การปรับสถานประกอบการจากผู้ผลิตด้านแม่พิมพ์ มาเป็นผู้พัฒนาหรือผลิตเครื่องมือแพทย์" ในงาน INTERMACH 2021 วันที่ 23 ก.ย. 64 นี้ ไบเทค

ผู้เข้าร่วมสัมมนานี้ จะได้ทราบถึงภาพรวมข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์และสถานประกอบการ การเตรียมพร้อมและข้อควรคำนึงต่าง ๆ รวมถึงแนวทางและวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

บีโอไอ สัมมนาออนไลน์ ลงทุน CLMVI

21 กันยายน 2564

บีโอไอ จัดสัมมนาออนไลน์ "จับตาสัญญาณอนาคตการลงทุนใน CLMVI" วันที่ 21 ก.ย. 64 นี้

"จับสัญญาณอนาคตการลงทุนใน CLMVI" หนึ่งในงานสัมมนาออนไลน์น่าสนใจ ในงาน SUBCON Thailand 2021 จัดโดย บีโอไอ ร่วมกับ 5 สภาธุรกิจไทย CLMVI วันที่ 21 กันยายน 2564 นี้

สัมมนาออนไลน์ เอฟทีเอ ไทย - ยุโรป

20 กันยายน 2564

สัมมนาออนไลน์ “FTA ไทย - EFTA กับโมเดลเศรษฐกิจใหม่หลัง COVID-19” วันที่ 20 ก.ย. 64 นี้

กรมเจรจาฯ ชวนฟังผลการศึกษา-แลกเปลี่ยนความเห็นเรื่อง FTA กับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป ผ่านสัมมนาออนไลน์ วันที่ 20 ก.ย. 64 นี้ เวลา 13:00 - 17:00 น. ผ่าน Zoom และ Facebook Live