สัมมนาฟรี หัวข้อ

29 พฤศจิกายน 2563

TDIA เชิญชวนผู้สนใจร่วมสัมมนา”หลักการออกแบบแม่พิมพ์ปั้มขึ้นรูปโลหะแผ่น” 29 ต.ค.63 นี้ จ.ปราจีนบุรี

หัวข้อสัมมนานี้บรรยายโดย รศ.ดร. วารุณี เปรมานนท์ ซึ่งจะจัดขึ้นภายในงาน TDIA ROADSHOW ครั้งที่ 25 ณ ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0 Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0

18 - 19 พฤศจิกายน 2563

ฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0” 18-19 พ.ย. 63 นี้ จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อได้รับความรู้ และหลักการในการบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปปรับใช้กับคลังสินค้าขององค์กรให้ทันกับยุค 4.0​

สถาบันยานยนต์ เปิดคอร์สอบรม “หลักการพื้นฐานระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS CONCEPT)

18 พฤศจิกายน 2563

สถาบันยานยนต์ เปิดคอร์สอบรม “หลักการพื้นฐานระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS CONCEPT)" 18 พ.ย.63 นี้

Toyota Production System มี 2 เสาหลัก คือ การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-In-Time) และ จิโดกะ (JIDOKA) นำสู่การลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มคุณภาพสินค้าอย่างยั่งยืน

เยี่ยมชม UACJ (Thailand) Co., Ltd. กระบวนการผลิตและรีไซเคิลอะลูมิเนียมที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

18 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมศึกษาดูงาน PACKAGING CREATES VALUE: Circularity of Aluminum วันที่ 18 พ.ย.63 นี้ รง. UACJ จ.ระยอง

เยี่ยมชม UACJ (Thailand) Co., Ltd. กระบวนการผลิตและรีไซเคิลอะลูมิเนียมที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ผ่านกิจกรรมศึกษาดูงาน PACKAGING CREATES VALUE: Circularity of Aluminum

12 พฤศจิกายน 2563

หลักสูตรอบรม RIGID PLASTIC PACKAGING FOR FOOD INDUSTRY จากสถาบันพลาสติก วันที่ 12 พ.ย.63 นี้

ผู้สนใจเข้าอบรม หลักสูตร “บรรจุภัณฑ์แบบคงรูปสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร" สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 พฤศจิกายน 2563 มีค่าใช้จ่าย 2,500 บาท

หลักสูตรฝึกอบรม “การเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิตแก้ไข ครั้งที่ 4 (PPAP)”  9 พ.ย. 63 นี้ โดยสถาบันยานยนต์

9 พฤศจิกายน 2563

หลักสูตรฝึกอบรม “การเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิตแก้ไข ครั้งที่ 4 (PPAP)” 9 พ.ย. 63นี้ โดยสถาบันยานยนต์

PPAP คือ ข้อกำหนดสำหรับการอนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต ใช้กับ Suppliers ผู้ส่งมอบชิ้นส่วนใหม่ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ลูกค้าอนุมัติก่อนผลิตจริง

หลักสูตรฝึกอบรม 2563 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) สำหรับสถานประกอบการ ภาคตะวันออก

5 - 17 พฤศจิกายน 2563

โอกาส Upskill มาถึงแล้ว สสท. ร่วม SIMTec เปิดอบรมหลักสูตรสำหรับสถานประกอบการ ภาคตะวันออก พ.ย.-ธ.ค. 63 นี้

อบรมผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติงาน วันที่ 5 พ.ย.และ 17 ธ.ค. 63 นี้ ณ สถาบันการผลิตสุมิพล (SIMTec) อาทิ หลักสูตรวิธีคิดแบบผู้นำเชิงบวก หลักสูตรการจัดการจัดส่งสินค้า และอื่น ๆ

สวทช. จับมือ กฟผ. เปิดอบรมหลักสูตร “การดัดแปลงรถยนต์สันดาปภายในเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง” พ.ย-ธ.ค.นี้

4 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2563

สวทช. จับมือ กฟผ. เปิดอบรมหลักสูตร “การดัดแปลงรถยนต์สันดาปภายในเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง” พ.ย-ธ.ค.นี้

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การดัดแปลงรถยนต์สันดาปภายในเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง” สมัครภายใน 31 ต.ค.63 มีค่าลงทะเบียน

Training สถาบันยานยนต์ หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ” 29-30 ต.ค.63 นี้

29 - 30 ตุลาคม 2563

Training สถาบันยานยนต์ หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ” 29-30 ต.ค.63 นี้

หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ (FMEA Requirement and Implementation Training Course)" ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท/คน

AppliCAD’s SOLIDWORKS Innovation Day เปิดตัว SOLIDWORKS 2021 วันที่ 29 ต.ค.63 นี้ ณ ไบเทค

29 ตุลาคม 2563

แฟนพันธ์ุแท้ ห้ามพลาด "AppliCAD’s SOLIDWORKS Innovation Day" เปิดตัว SOLIDWORKS 2021 วันที่ 29 ต.ค.63 นี้ ณ ไบเทค

AppliCAD’s SOLIDWORKS Innovation Day งานแสดงเทคโนโลยีด้านการออกแบบอุตสาหกรรมยิ่งใหญ่แห่งปี เข้าร่วมงานฟรี 500 ที่นั่ง หรือ ชมผ่านออนไลน์

ขอเชิญร่วมสัมมนา

29 ตุลาคม 2563

ฟรี!! TDIA จัดสัมมนาเรื่อง "หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ และแม่พิมพ์สำหรับงานฉีดพลาสติก" วันที่ 29 ต.ค.63 นี้ จ.ปราจีนบุรี

หัวข้อสัมมนานี้บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งจะจัดขึ้นภายในงาน TDIA ROADSHOW ครั้งที่ 25 ณ ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

FTPI Training, OEE: Overall Equipment Effectiveness, 27 October 2020

27 ตุลาคม 2563

สถาบันเพิ่มผลผลิต จัดอบรมหลักสูตร "OEE: การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร” วันที่ 27 ต.ค. 63

หลักสูตร OEE มุ่งหมายให้ผู้อบรมสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และปรับปรุงการใช้เครื่องจักรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง

สมอ ขอเชิญร่วมสัมมนา “การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

20 ตุลาคม 2563

สมอ. ขอเชิญร่วมสัมมนา “การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน" วันที่ 20 ต.ค.63 นี้

แนะผู้ประกอบการ ปลั๊กพ่วง ปลั๊กไฟ สายไฟ พาวเวอร์แบงค์ และเบรคเกอร์ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเตรียมพร้อมรับกฎหมายใหม่ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่เดือน พ.ย. 63 เป็นต้นไป

ฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หัวข้อ “การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์” วันที่ 15 ต.ค. 63 นี้

15 ตุลาคม 2563

ฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หัวข้อ “การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์” วันที่ 15 ต.ค. 63 นี้

หลักสูตร “การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์” เหมาะสำหรับ​ ผจก., หน.ฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกร และ พนง.ฝ่ายผลิต​ (มีค่าธรรมเนียม)

ITAP NSTDA จัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อ “การสร้างแนวคิดพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัย” วันที่ 6 ต.ค.63

6 ตุลาคม 2563

ฟรี ! ITAP สวทช. จัดสัมมนาหัวข้อ “การสร้างแนวคิดพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัย” วันที่ 6 ต.ค.63

สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน 1 คน /นิติบุคคล เท่านั้น โดยรับสมัครภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

ฟรี!! สัมมนา หัวข้อ

30 กันยายน 2563

ฟรี!! สัมมนาหัวข้อ "อุตสาหกรรมยานยนต์กับความอยู่รอดในสถานการณ์ COVID-19" วันที่ 30 ก.ย. 63 โดยสถาบันยานยนต์

สถาบันยานยนต์ ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษนี้ ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 8.30 – 12.30 น. รร.โนโวเทล กรุงเทพ รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน

หลักสูตรระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังในยานยนต์ไฟฟ้า (Power Electronic System in Electric Vehicle)

29 - 30 กันยายน 2563

สถาบันยานยนต์ ชวนร่วมอบรม “ระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังในยานยนต์ไฟฟ้า” 29-30 ก.ย.นี้

หลักสูตร “ระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังยานยนต์ไฟฟ้า” ครอบคลุมหัวข้อ On-Board Charger, Electric Motor Drive System, Regenerative Braking, DC-DC Converter, และ Air Compressor Drive System

BOI ขอเชิญ

25 กันยายน 2563

BOI ขอเชิญ "ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์" เข้าร่วมฟัง "ทิศทางอุตฯ ยานยนต์ และ นโยบายจัดซื้อของ Great Wall Motors" วันที่ 25 ก.ย. 63 ณ ไบเทค สมัครด่วน!!

ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความสนใจเข้าเป็นซัพพลายเออร์ของ GWM ควรร่วมงาน สมัครภายในวันที่ 20 ก.ย.นี้เท่านั้น พร้อมแนบ Company Profile

ฟรี!! งานเสวนา “ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและการส่งออกด้วย AUTOMATION” วันที่ 25 ก.ย. 2563

25 กันยายน 2563

สมัครด่วน ฟรี!! งานเสวนา “ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและการส่งออกด้วย AUTOMATION” วันที่ 25 ก.ย. 63 นี้

4 พันธมิตร EXIM BANK, EECO, BOI, และ TARA ผนึกกำลังจัดเสวนาด้านออโตเมชั่นสำหรับเซ็กเตอร์อาหารและยา สำรองที่นั่งฟรี! หรือ ชมผ่าน FACEBOOK LIVE EXIM BANK

สถาบันยานยนต์ ชวนร่วมอบรม “ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ระบบการวัด 4th Edition” 23-24 ก.ย.นี้

23 - 24 กันยายน 2563

สถาบันยานยนต์ เปิดอบรม “ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ระบบการวัด 4th Edition” 23-24 ก.ย.นี้

หลักสูตรเพิ่มความสามารถด้านการประยุกต์ใช้เทคนิคสถิติเพื่อการวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ให้เหมาะสมกับข้อกำหนด และตรวจวัดตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมได้ในวันที่…