FTPI Training, OEE: Overall Equipment Effectiveness, 27 October 2020

27 ตุลาคม 2563

สถาบันเพิ่มผลผลิต จัดอบรมหลักสูตร "OEE: การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร” วันที่ 27 ต.ค. 63

หลักสูตร OEE มุ่งหมายให้ผู้อบรมสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และปรับปรุงการใช้เครื่องจักรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง

ฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หัวข้อ “การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์” วันที่ 15 ต.ค. 63 นี้

15 ตุลาคม 2563

ฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หัวข้อ “การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์” วันที่ 15 ต.ค. 63 นี้

หลักสูตร “การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์” เหมาะสำหรับ​ ผจก., หน.ฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกร และ พนง.ฝ่ายผลิต​ (มีค่าธรรมเนียม)

หลักสูตรระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังในยานยนต์ไฟฟ้า (Power Electronic System in Electric Vehicle)

29 - 30 กันยายน 2563

สถาบันยานยนต์ ชวนร่วมอบรม “ระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังในยานยนต์ไฟฟ้า” 29-30 ก.ย.นี้

หลักสูตร “ระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังยานยนต์ไฟฟ้า” ครอบคลุมหัวข้อ On-Board Charger, Electric Motor Drive System, Regenerative Braking, DC-DC Converter, และ Air Compressor Drive System

สถาบันยานยนต์ ชวนร่วมอบรม “ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ระบบการวัด 4th Edition” 23-24 ก.ย.นี้

23 - 24 กันยายน 2563

สถาบันยานยนต์ เปิดอบรม “ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ระบบการวัด 4th Edition” 23-24 ก.ย.นี้

หลักสูตรเพิ่มความสามารถด้านการประยุกต์ใช้เทคนิคสถิติเพื่อการวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ให้เหมาะสมกับข้อกำหนด และตรวจวัดตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมได้ในวันที่…

ฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ” ลดความสูญเสียและปรับปรุงกระบวนการผลิต โดย สถาบันเพิ่มฯ 23-24 ก.ย. 2563

23 - 24 กันยายน 2563

ฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ” โดย สถาบันเพิ่มฯ 23-24 ก.ย. 63 นี้

หลักสูตร “IE Techniques for Productivity Improvement” เหมาะสำหรับวิศวกร หัวหน้างาน และผู้จัดการ จากฝ่ายผลิต หรือฝ่ายปรับปรุงคุณภาพ ผู้สนใจติดต่อฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันยานยนต์ เปิดอบรมหลักสูตร “ระบบไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า” 22-23 ก.ย.นี้

22 - 23 กันยายน 2563

สถาบันยานยนต์ เปิดอบรมหลักสูตร “ระบบไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า” 22-23 ก.ย.นี้

หลักสูตรอบรมเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

27 สิงหาคม 2563

สถาบันยานยนต์ เปิดอบรมหลักสูตร “การเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิตแก้ไขครั้งที่ 4” สมัครภายใน 20 ส.ค.นี้

หลักสูตรอบรมเน้นการประยุกต์ใช้อย่างไรให้มีประสิทธิผลเพื่อการควบคุมคุณภาพ และการกำหนดวิธีการอนุมัติรับรองชิ้นส่วน (PPAP) สำหรับผู้ส่งมอบ และ ให้จัดเตรียมตัวอย่างเอกสารและการทบทวนร่ว…

สถาบันพลาสติก จัดสัมมนาฟรี

25 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563

สถาบันพลาสติก จัดสัมมนาฟรี "บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพกับทิศทางปกติวิถีใหม่" ส.ค. - ก.ย. 63

สัมมนาฟรีด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ มีกำหนดจัดงาน 3 ครั้งใน 3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น พิษณุโลก และกรุงเทพฯ รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน

เจรจาจับคู่ธุรกิจ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร การแพทย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

24 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563

กสอ.ชวนร่วมกิจกรรม Business Matching Event ผ่าน online application กับผู้ประกอบการญี่ปุ่น สมัครภายใน 24 มิ.ย.นี้

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการญี่ปุ่น ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร และการแพทย์

Quality Report  เชิญฟังสัมมนาออนไลน์ การลดความซับซ้อนของกระบวนการตรวจสอบคุณภาพความสะอาดของชิ้นงาน วันที่ 20 ส.ค.นี้

20 สิงหาคม 2563

Quality Report เชิญฟังสัมมนาออนไลน์จาก OLUMPUS หัวข้อ "การลดความซับซ้อนของกระบวนการตรวจสอบคุณภาพความสะอาดของชิ้นงาน" วันที่ 20 ส.ค. 63 นี้

เนื้อหาของสัมมนานี้จะครอบคลุมเทคโนโลยีของเครื่อง OLYMPUS CIX100 cleanliness inspector และเทคนิคการตรวจสอบ

19 - 20 สิงหาคม 2563

สถาบันเพิ่มฯ ขอเชิญร่วมอบรม Lean Production & First Step to Industry 4.0 19-20 ส.ค.นี้

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดฝึกอบรม Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0) เพื่อลดความสูญเปล่า ตลอดกระบวนการทำงาน รองรับควา…

สถาบันพลาสติก เปิดอบรม “กระบวนการผลิตพลาสติก และเทคโนโลยีพลาสติกขั้นสูง รุ่นที่ 4”  รับสมัครภายใน 10 ส.ค.นี้

19 สิงหาคม 2563

สถาบันพลาสติก เปิดอบรม “กระบวนการผลิตพลาสติก และเทคโนโลยีพลาสติกขั้นสูง รุ่นที่ 4”

ครบทุกเรื่องในกระบวนการ หลอม เป่า อัด ฉีด พลาสติก และเทคโนโลยีขั้นสูง รับสมัครภายใน 10 ส.ค., อบรม 19 ส.ค.นี้ ณ สถาบันพลาสติก

18 สิงหาคม 2563

สถาบันยานยนต์ เปิดอบรม “การวางแผนและควบคุมการผลิต” 18 ส.ค.63 นี้

หลักสูตรอบรม “การวางแผนและควบคุมการผลิต” (Production Planning and Control) จากสถาบันยานยนต์ รับสมัครภายในวันที่ 10 สิงหาคมนี้

TGI จัดสัมมนาฟรี “การวัด GD&T ในชิ้นส่วนรถยนต์ด้วย PolyWorks CMM Software” 14 ส.ค.นี้

14 สิงหาคม 2563

TGI จัดสัมมนาฟรี “การวัด GD&T ในชิ้นส่วนรถยนต์ด้วย PolyWorks CMM Software” 14 ส.ค.นี้

สถาบันไทย-เยอรมัน ชวนผู้ประกอบการร่วมงานสัมมนา ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยเทคนิคการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตชิ้นส่วน วันที่ 14 สิงหาคมนี้ ณ โรงแรมเมเปิล บางนา

สถาบันยานยนต์ เชิญร่วมสัมมนา “ทิศทางการพัฒนาบุคลากรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมไทย” 14 ส.ค. 63

14 สิงหาคม 2563

สถาบันยานยนต์ จัดสัมมนาหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาบุคลากรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมไทย” วันที่ 14 ส.ค. 63

งานสัมมนา “ทิศทางการพัฒนาบุคลากรยานยนต์ไฟฟ้าฯ” สำหรับผู้ประกอบการยานยนต์และชิ้นส่วน ลิ้งค์ลงทะเบียนในข่าว

อบรมฟรี พัฒนาบุคลากร ฝ่าวิกฤติโควิด-19 หลักสูตร “Digital Manufacturing Program” โดย กสอ. ร่วม SIMTec

13 สิงหาคม - 8 กันยายน 2563

กสอ. ผนึก SIMTec จัดอบรมฟรี “Digital Manufacturing Program” พัฒนาบุคลากรฝ่าวิกฤติโควิด สมัครภายใน 15 ส.ค.นี้

หลักสูตร “Digital Manufacturing Program” สำหรับผู้ที่ต้องการ Upskill / Reskill ด้านการผลิตสมัยใหม่ ผู้ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่

Thai auto สถาบันยานยนต์ อบรม หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพ ควบคุมของเสียให้เป็นศูนย์ (ZERO DEFECTS)

11 สิงหาคม 2563

สถาบันยานยนต์ ชวนร่วมอบรม หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพ ควบคุมของเสียให้เป็นศูนย์ (ZERO DEFECTS) สมัครภายใน 4 ส.ค.นี้

คอร์สฝึกอบรมนี้จะช่วยให้ทราบเทคนิคที่นำไปใช้จัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ของเสียเป็นศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นเทคนิคที่ปฏิบัติได้ง่าย และมีการฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถใ…

10 สิงหาคม 2563

TGI ขอเชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วมฝึกอบรม และประเมินสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพสาขาแมคคาทรอนิกส์ รุ่นที่ 3

อบรมออนไลน์ วันที่ 10-11 ส.ค. และภาคปฏิบัติ วันที่ 13-14 ส.ค. รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครภายในวันที่ 30 ก.ค. 63

บีโอไอ จัดเสวนา “Support Measures for Economic Recovery” 5 ส.ค.นี้

5 สิงหาคม 2563

บีโอไอ จัดเสวนา “Support Measures for Economic Recovery” 5 ส.ค.นี้

งานเสวนาออนไลน์ “Support Measures for Economic Recovery” เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน มาตรการด้านการเงินและการคลัง เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจในระยะฟื้นตัว (ไม่มีค่าใช…

325-ฝึกอบรม-ลงทุนต่างประเทศ-TOISC-18-2020-ฺBOI

1 สิงหาคม - 19 ธันวาคม 2563

บีโอไอ ชวนนักธุรกิจร่วมอบรมหลักสูตร "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ TOISC รุ่น 18" สมัครภายใน 17 ก.ค.นี้

กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครนักธุรกิจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ TOISC รุ่น 18" เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำธุรกิจในตลาดโลก