M Report

March 27, 2018

ขาดแคลนแรงงาน... แล้วไง? TGI ชวนเข้าร่วมสัมมนา ฟรี! 27 มี.ค. นี้ หวังแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

สถาบันไทย-เยอรมันชวนเข้าร่วมรับฟังสัมมนาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน ในหัวข้อ “TGI ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลสู่ยุค 4.0 Episode:People” ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้การบรรยาย

M Report

March 27 - 29, 2018

27 – 29 มีนาฯ นี้ TGI ชวน เข้าร่วม The Training Project เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตแม่พิมพ์ไทย

เชิญชวนกลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิม์ไทยเข้าร่วมการฝึกอรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตแม่พิมพ์ขั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” เพื่อพัฒนาบุคลากรสาขาแม่พิมพ์ ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาฯ นี้ ณ ห้อง A-522 สถาบันไทย-เยอรมัน

M Report

March 23, 2018

23 มีนาฯ นี้ TGI จัดสัมมนา “เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์”

TGI ชวน กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ไทยเข้าร่วมสัมมนา “เพิ่มประสิทธิภาพกระวนการผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์” ในวันที่ 23 มีนาคม ที่จะถึงนี้ ฟรี! (รับจำนวนจำกัด)

M Report

March 13 - 15, 2018

13-15 มีนามีสัมมนาฟรี! หลักสูตร “มหัศจรรย์การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกสู่ตลาดสากล”

กระทรวงอุตฯ เชิญชวนเข้าร่วม โครงการจัดสัมมนาฟรี ! หลักสูตร “มหัศจรรย์การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกสู่ตลาดสากล” ณ โรงแรมเอวาน่า วันที่ 13-15 มีนาคม 2561

M Report

March 5 - 14, 2018

โครงการ CREATIVE PLASTIC เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและนักออกแบบได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมพาสติกเชิงสร้างสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ระหว่างวันที่ 5 – 14 มีนาคม 2561

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือกับสถาบันพลาสติก และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบในโครงการ Creative Plastic เพื่อช่วยให้นักออกแบบและผู้ประกอบการ SMEs ได้พัฒนาผล…

M Report

March 2, 2018

TGI ชวน รับฟังสัมมนา “Key Success Factors of Die Casting Improvement” ฟรี! 2 มีนาฯ นี้

TGI ชวนกลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ฉีดอะลูมิเนียมเข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ “ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของการปรับปรุงแม่พิมพ์ฉีดอะลูมิเนียมดายคาสติ้ง” วันที่ 2 มีนาฯ นี้ ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

M Report

March 2, 2018

สถาบันยานยนต์ ชวน เข้าร่วม “กิจกรรมการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต” ฟรี!

สถาบันยานยนต์ รับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต Loss Reduction Process (LRP) ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

M Report

February 28, 2018

เรื่องเหล็ก เรื่องเล็ก!! 28 กุมภาฯ เชิญสัมมนา “การขึ้นรูปเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต”

ขอเชิญสัมมนาหัวข้อ “การขึ้นรูปเหล็กแผ่นกล้าความแข็งแรงสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 61 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง A-511 สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์ชลบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

M Report

February 23, 2018

ผู้ประกอบการแม่พิมพ์ฟังให้ดี! 23 กุมภานี้ ร่วมสัมมนาฟรี! กับ TGI

เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “การประเมินต้นทุนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยทักษะผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต” วันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ ฟรี!!

M Report

February 20 - 22, 2018

สัมมนาฟรี ! หลักสูตร “รู้รอบทิศกับเทคนิคในกระบวนการ เพื่อเพิ่มผลผลิต” รับจำนวนจำกัด

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดสัมมนา “รู้รอบทิศกับเทคนิคในกระบวนการเพื่อเพิ่มผลผลิต” วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น