M Report
อีเวนท์อื่นๆ

Workshop “การประยุกต์ใช้โปรแกรมวิเคราะห์การไหลของพลาสติก เพื่อลดต้นทุนการผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกและรองรับเทคโนโลยีด้านการผลิตขั้นสูง”

3 เมษายน 2562
  • Share :

สถาบันไทย-เยอรมัน เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม Workshop “การประยุกต์ใช้โปรแกรมวิเคราะห์การไหลของพลาสติก เพื่อลดต้นทุนการผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกและรองรับเทคโนโลยีด้านการผลิตขั้นสูง” เรียนรู้ทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริง ด้วยซอฟแวร์ Autodesk Moldflow วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้อง B306 สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์ชลบุรี รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ได้เรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยวิเคราะห์การฉีดแม่พิมพ์พลาสติก เพื่อจำลองปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
  • เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน และแม่พิมพ์พลาสติก
  • สามารถนำแนวทางการแก้ไขปัญหา พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการฉีดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


 

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ :
แผนกลูกค้าสัมพันธ์
โทร: 038-215033-39 กด 1
อีเมล์: crm_dept@tgi.mail.go.th
เว็บไซต์: www.tgi.or.th

ที่มา : M Report