M Report
อีเวนต์อื่นๆ

คนทำแม่พิมพ์ห้ามพลาด งาน “Cimatron Innovation of Mold making” วันที่ 12 มี.ค.นี้ ณ รร.โนโวเทล บางนา

อัปเดตล่าสุด 12 มี.ค. 2563
  • Share :
  • 995 Reads   

“Cimatron Innovation of Mold making” งานสัมมนาและแสดงสินค้าสำหรับคนทำแม่พิมพ์ เพื่อนำเสนอแนวคิดและกระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ ตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดเวลา ลดข้อผิดพลาดในการผลิต ซึ่งนำสู่การลดต้นทุน ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ดีที่สุด ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา

โดยงานครั้งนี้จะมีการสัมภาษณ์พิเศษผู้ประกอบการแม่พิมพ์ในหัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จ” พร้อมกับการจัดแสดงและสาธิตการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ จากบริษัทชั้นนำที่มีประสบการณ์ตรงในกลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อาทิ เครื่องสแกน 3 มิติ, เครื่องจักร CNC, Tooling, Hot runner, เซนเซอร์ในการฉีดแม่พิมพ์, Robot สำหรับงานอุตสาหกรรม 

หัวข้อและกำหนดการสัมมนา “Cimatron Innovation of Mold making” 
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563  เวลา 9:00 – 16:30 น.
ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ บางนา

 

สำรองที่นั่ง (รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563
อีเมล์: admin@mygrowtechthailand.com 
โทร. 098-902-6542 หรือ 02-130-6542