M Report
อีเวนท์อื่นๆ

24 ม.ค.นี้ อบรมหลักสูตร "นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ยุคอุตสาหกรรม 4.0" รุ่นที่ 1 (รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนฟรี!!! ภายใน 15 ธ.ค.)

24 มกราคม 2562
  • Share :
  • 6,482 Reads   
ในโลกยุคดิจิทัลที่การสื่อสารมีความสะดวก รวดเร็ว แต่สำหรับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยนั้น การประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัล ยังมีการพัฒนาให้ได้ประโยชน์อย่างแพร่หลายไม่มากนัก สำนักข่าวออนไลน์ เอ็ม รีพอร์ต จึงตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วน ที่หน่วยงานภาครรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จำเป็นต้องมีการพัฒนาเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ในการนำข้อมูลจากสื่อดิจิทัลมาวิเคราะห์เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต และเผยแพร่สื่อดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน
 
ด้วยเหตุนี้ สำนักข่าวออนไลน์ เอ็ม รีพอร์ต จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ยุคอุตสาหกรรม 4.0” รุ่นที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.30-20.30 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สำหรับ​ผู้บริหารรุ่นใหม่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานประชาสัมพันธ์ ทั้งจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัลสำหรับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ยุค 4.0 พร้อมร่วมงานฉลองเปิดตัวสำนักข่าวออนไลน์ เอ็ม รีพอร์ต และรับใบประกาศนียบัตรอบรมจากตัวแทนภาครัฐหรือองค์กรภาคอุตสาหกรรมไทย
 
 
ไฮไลท์
  • วิเคราะห์กลไกประชาสัมพันธ์ของภาคอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน และรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาส 
  • แนวโน้มดิจิทัลในมิติของสื่อ และอะไรคือการประชาสัมพันธ์ทางดิจิทัลยุค 4.0
  • หลักการเขียนและแนวทางการเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล รวมถึงเวิร์กชอปการเขียนข่าว, เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อโซเชียล
  • ได้รับใบประกาศนียบัตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ยุคอุตสาหกรรม 4.0” รุ่นที่ 1

ร่างกำหนดการ

13.00 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
13.30 น.   พิธีเปิดการอบรม โดย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
13.45 น. 

“วิเคราะห์กลไกประชาสัมพันธ์ของภาคอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันและรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาส” 

โดย คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

14.45 น.

“แนวโน้มดิจิทัลในมิติของสื่อ และอะไรคือการประชาสัมพันธ์ทางดิจิทัลยุคอุตสาหกรรม 4.0”

โดย ดร. ปอยหลวง โคนทรงแสน  ซีอีโอ  บริษัท เดอะ แพลทฟอร์ม จำกัด Digital Marketing Agency

16.00 น.

แนวทางการเผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล / ฝึกปฏิบัติ

โดย ดร. นิวัต วงศ์พรหมปรีดา กรรมการบริหารสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และคณะ

18.00 น. การมอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
18.30 น.

-กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในภาคอุตสาหกรรมไทย- 

เข้าร่วมงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำนักข่าวออนไลน์ เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตโลหะการ เอ็ม รีพอร์ต และ

งานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 10 นักอุตสาหกรรมรุ่นที่ 2 ดีเด่นประจำปี M Award – G2 of The Year

 

*ประธานในพิธียู่ระหว่างการเรียนเชิญ / กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 

 
สนใจร่วมฝึกอบรม ลงทะเบียน ด่วน!!! ภายในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ จะได้รับของที่ระลึก
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม Click
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
Line@MreportTH
โทร. 02 399 3908-9
อีเมล์ seminar@mreport.co.th
 
 
เอ็ม รีพอร์ต ฉลองเปิดตัว 24 มกราคมนี้
 
เอ็ม รีพอร์ต คือสำนักข่าวดิจิทัลเฉพาะด้าน อันดับแนวหน้าของประเทศไทย  นำเสนอข่าวภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยเน้นส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตเพื่อเสริมสร้างระดับความสามารถทางการแข่งขัน และได้เริ่มเสนอข่าวผ่านช่องทางออนไลน์เป็นประจำทุกวันมาตั้งแต่ต้นปี 2561 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและมีนักอุตสาหกรรมไทยติดตามข่าวสารของเอ็ม รีพอร์ตในจำนวนที่สูงขึ้นเกิน 130,000 วิวต่อเดือน
 
เชิญสัมผัสข่าววงในอุตสาหกรรม ที่กระชับ ฉับไว อ่านข่าวออนไลน์ที่ www.mreport.co.th
 
เอ็ม รีพอร์ต มีกำหนดฉลองเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์
 
ร่วมสร้างแรงกระเพื่อม และติดตามข่าววงในอุตสาหกรรมทุกวันได้ที่
 
   
 

ที่มา : M Report