M Report
อีเวนต์อื่นๆ

สัมมนา “Design Robot Safety & Vision Integration” 17 ก.ค.นี้

อัปเดตล่าสุด 17 ก.ค. 2561
  • Share :
  • 3,388 Reads   

สถาบันไทย-เยอรมันขอเชิญชววนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา “Design Robot Safety & Vision Integration” ในวันที่ 17 กรกฎคมที่จะถึงนี้ ณ ห้อง A505 สถาบันไทย-เยอรมัน เนื่องการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค 4.0 นั้นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความเป็นอัจฉริยะในการผลิต การทำงานโดยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เองก็มีเพิ่มมากขึ้น โดยในอุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์จะได้รับการติดตั้งกล้องเพื่อที่จะสามารถมองเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั่วถึงและทันท่วงนี้

ในงานสัมนาที่จะจัดขึ้นนี้ จะกล่าวถึงหุ่นยนต์ที่สามารถมองเห็นได้ซึ่งจะฉีกกรอบจากหุ่นยนต์ในแบบเดิม ๆ รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยของหุ่นยนต์ อุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ ระบบเซ็นเซอร์และความง่ายการผสมผสานระหว่างอุปกรณ์และตัวหุ่นยนต์

โดยมีหัวข้อในการสัมมนา ดังนี้

  1. Design and Implementation of Cartesian Robot
  2. Machine Safety
  3. Smart Sensor and IO link
  4. Guidance/Localization for AGV
  5. Vision for Robot Guidance and UR Robots

 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมงานได้ มีตั้งแต่ วิศวกร ช่างเทคนิค ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้พัฒนาหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม รวถึงผู้สนใจทั่วไป

งานนี้เข้าร่วมฟรี! (รับจำนวนจำกัด) รีบส่งใบสมัครก่อนวันที่ 10 กรกฎาที่จะถึงนี้

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดการสมัครได้ที่:http://www.tgi.or.th/news-detail.php?tr_id=911

สามารถสำรองที่นั่งและสอบถามได้ที่:
แผนกลูกค้าสัมพันธ์
โทร 038-9301000 กด 1
อีเมล์ [email protected]