M Report
อีเวนต์อื่นๆ

หลักสูตรอบรม RIGID PLASTIC PACKAGING FOR FOOD INDUSTRY จากสถาบันพลาสติก วันที่ 12 พ.ย.63 นี้

อัปเดตล่าสุด 12 พ.ย. 2563
  • Share :

สถาบันพลาสติก จัดอบรมหลักสูตร “บรรจุภัณฑ์แบบคงรูปสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร : Rigid Plastic Packaging for Food Industry” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นี้ ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ ติดรถไฟฟ้า BTS (สถานี ม.เกษตร) *สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 พฤศจิกายน 2563 มีค่าใช้จ่าย 2,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

ปัจจุบันในชีวิตประจำวันของเรามีการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่มีมากมายในท้องตลาดนั้น ส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในการรักษาผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม บางผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่ดีเกินไปทำให้ผู้ผลิตต้องลงทุนมากเกินความจำเป็น บางผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่แย่เกินไปจนก่อให้เกิดเป็นปัญหาขยะอาหารเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งขยะอาหารเหล่าเป็นส่วนหนึ่งในการก่อให้เกิดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมตามมา

ปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคยังขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบคงรูปให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร จึงเป็นที่มาให้ สถาบันพลาสติกจัดทำหลักสูตร “Rigid Plastic Packaging for Food Industry” หรือหลักสูตรบรรจุภัณฑ์แบบคงรูปสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นี้ ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ติดรถไฟฟ้า BTS (สถานี ม.เกษตร) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบคงรูปให้เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดโลก

โดยหัวข้อหลักในหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วย

1. ประเภทของบรรจุภัณฑ์คงรูปที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เช่น ขวด ถ้วย กระปุก ถาด แก้ว
2. การเลือกวัสดุเม็ดพลาสติกให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและการใช้งาน
3. กรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์คงรูปแบบต่างๆ
4. สมบัติ ข้อดีและข้อเสียของตัวบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
5. การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
6. ฉลากสำหรับบรรจุภัณฑ์คงรูป
7. การออกแบบและการทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์คงรูป
8. ผลิตภัณฑ์ถ้วยพลาสติกที่ป้องกันก๊าซออกซิเจนได้ดี เพื่อยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์

*สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 พฤศจิกายน 2563 มีค่าใช้จ่าย 2,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

สนใจสมัครได้ที่ คลิก

หรือ สแกน QR Code

 

สอบถามข้อมูลด้านความรู้พัฒนาบุคลากร เพิ่มเติมได้ที่: 
สถาบันพลาสติก ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก

Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425
Website: www.thaiplastics.org

ที่มา : M Report