M Report
อีเวนต์อื่นๆ

สมอ. ขอเชิญร่วมสัมมนา “การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน" วันที่ 20 ต.ค.63 นี้

อัปเดตล่าสุด 20 ต.ค. 2563
  • Share :

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)​ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน" วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา เมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

งานสัมมนา “การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน" จัดขึ้นเพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศ ทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จัดจำหน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์ของกองตรวจการณ์มาตรฐาน 2 ซึ่งประกอบด้วยปลั๊กพ่วง ปลั๊กไฟ สายไฟ พาวเวอร์แบงค์ และเบรคเกอร์ ให้พร้อมรับบังคับใช้กฎหมายใหม่ เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ประกาศให้เป็นสินค้าควบคุม และจะมีผลบังคับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของกองตรวจการณ์มาตรฐาน 2 ได้แก่

  1. กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับฯ มอก. 2432-2555
  2. กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับฯ มอก. 166-2549
  3. กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานฯ มอก. 2879-2560
  4. กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ฯ มอก. 11 เล่ม 101-2559
  5. กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องตัดวงจร ใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันฯ มอก. 2425-25

 

สแกน QR Code

หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ 
https://forms.gle/jNbBHbjxA2RrcKdc9

หรือ ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา 
แบบที่ 1 Click 
แบบที่ 2 Click

โดยการส่งทางโทรสารหรืออีเมล์มายัง
โทรสาร: 0 2354 3378, 0 2354 3046  
Email: sd2seminar@gmail.com 
เบอร์โทรติดต่อ : ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2202 3331-2 , 0 2202 3326

ที่มา : M Report