M Report
อีเวนต์อื่นๆ

เปิดรับสมัครเข้าอบรม “การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0” โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 17-18 มี.ค.64 นี้

อัปเดตล่าสุด 6 มี.ค. 2564
 • Share :

หลักสูตรฝึกอบรมในหัวข้อ “การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0” (Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0) ในวันพุธและพฤหัสบดีที่ 17 - 18 มีนาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น. ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

การจัดการคลังสินค้าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการจัดห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่ต่ำ รวมถึงนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 ดังนั้น องค์กรสมัยใหม่จึงต้องมีการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบบูรณาการทั้งระดับกลยุทธ์ และระดับปฏิบัติการ ตั้งแต่การเลือกทำเลที่ตั้ง และการออกแบบคลังสินค้า การกำหนดมาตรฐานขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ เช่น การรับ การจัดเก็บ การจ่าย การตรวจนับสินค้า การสร้างมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ขนถ่ายพัสดุมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค 4.0 เพื่อส่งเสริมด้านการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังในธุรกิจอุตสาหกรรมให้เกิดประสิทธิภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมในหัวข้อ “การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0” 

วัตถุประสงค์การอบรม

เพื่อได้รับความรู้ และหลักการในการบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึง​องค์ประกอบและข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น ประเภท และการออกแบบคลังสินค้า ซอฟต์แวร์ในจัดการคลังสินค้า กิจกรรมในคลังสินค้า ​อุปกรณ์ขนถ่ายพัสดุ ฯลฯ และนำไปปรับใช้กับคลังสินค้าขององค์กรของตนให้ทันกับยุค 4.0​
 
วิธีการอบรม​

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

บรรยายโดยวิทยากร

 • คุณอาณัติ ยงยุทธ ​Senior Logistics Manager บริษัท ECCO Thailand ประสบการณ์ด้าน  Warehouse  อาทิ  Supply Chain Manager บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Warehouse & Logistics Manager บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด, บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตรท จำกัด, Operation Manager, IDS Logistics Co., Ltd. เป็นต้น

เหมาะสำหรับ​

 • ระดับผู้จัดการ และหัวหน้างานจากฝ่ายคลังสินค้า​​ 


หัวข้อในการอบรม

วันแรก

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน​

09.00-16.00 น. ​

 • แนวคิดพื้นฐานด้านการจัดการคลังสินค้า และการปรับตัวสู่ยุค 4.0​
 • ประเภทของคลังสินค้า​
 • เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังประเภทต่าง ๆ​
 • ประเภทของคลังสินค้า​
 • การกำหนดขนาด และเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้า​
 • การวางผังคลังสินค้า​
 • ถาม ตอบ และสรุป

วันที่สอง​

09.00-16.00 น. ​

 • กิจกรรม และงานในคลังสินค้า เช่น การรับ การเก็บ ​
 • การจ่าย การตรวจนับ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ​
 • เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังสินค้า​
 • อุปกรณ์ขนถ่ายพัสดุประเภทต่าง ๆ​
 • ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในคลังสินค้า​
 • การลดต้นทุนการจัดการคลังสินค้า​
 • การวัดผลการดำเนินงานด้านการจัดการคลังสินค้า​
 • ถาม ตอบ และสรุป

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

Member : ท่านละ 5,885 บาท (สมัคร 3 ท่าน ลดเหลือ 5,564/ท่าน)
Non-Member : ท่านละ  6,420 บาท (สมัคร 3 ท่าน ลดเหลือ 6,099/ท่าน)
Promotion : สมัคร 3 ท่าน/รุ่น/หลักสูตร รับส่วนลดเพิ่มท่านละ 300 บาท 
*หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายฝึกอบรม :
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0-2619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร)
โทรสาร : 0-2619-8070, 0-2619-8096
E-mail : Publicseminar@ftpi.or.th , Praphaporn@ftpi.or.th

ที่มา : M Report