M Report
อีเวนต์อื่นๆ

สถาบันพลาสติก จัดสัมมนาฟรี "บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพกับทิศทางปกติวิถีใหม่" ส.ค. - ก.ย. 63

อัปเดตล่าสุด 25 ส.ค. 2563
  • Share :

สถาบันพลาสติก ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาฟรี ในหัวข้อ “บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพกับทิศทางปกติวิถีใหม่” เพื่อส่งเสริมการใช้งานพลาสติกชีวภาพ เป็นทางเลือกในการลดปัญหาขยะพลาสติก ภายใต้โครงการปฏิรูปธุรกิจสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Transformation to Bio-Plastics Industry) ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันพลาสติก เพิ่มผลิตภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับสถานประกอบการให้มีศักยภาพมากขึ้น รองรับการเข้าสู่ Green Economy ในระยะยาว ประกอบกับปัญหาโรคโควิค-19 ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนจนเกิดเป็นกระแสการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal)

งานสัมมนาฯ มีกำหนดจัดงาน 3 ครั้งใน 3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น พิษณุโลก และกรุงเทพมหานคร รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น ฟรี !!!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

หัวข้อสัมมนา

  1. การเพิ่มผลิตภาพ ปฏิรูปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ (Transformation to Bio-Plastics Industry)
  2. แนวโน้มบรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพกับฐานวิถีชีวิตใหม่
  3. การปรับตัวของบรรจุภัณฑ์ OTOP เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ 


บรรยายโดย : อาจารย์ มยุรี ภาคลำเจียก
 
ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 จังหวัดขอนแก่น
ณ ห้องประชาสโมสร ชั้น 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น
สมัครเข้าร่วม คลิก 
 
ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 จังหวัดพิษณุโลก 
ณ ห้องตาลโตนด โรงแรม ภัทธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา
สมัครเข้าร่วม คลิก 
 
ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 กรุงเทพมหานคร 
ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
สมัครเข้าร่วม คลิก


 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณสามารถ เมธารุ่งสิริศรี ( ตั้ม )
โทร. 02 3915340-43 ต่อ 214
Website:  www.thaiplastics.org

ที่มา : M Report