สุมิพล ชี้ “การควบคุมคุณภาพ” จะสมบูรณ์แบบ เมื่อจัดการข้อมูลการวัดได้แบบเรียลไทม์

สุมิพล ชี้ “การควบคุมคุณภาพ” จะสมบูรณ์แบบ เมื่อจัดการข้อมูลการวัดได้แบบเรียลไทม์

อัปเดตล่าสุด 7 ธ.ค. 2563
  • Share :
  • 935 Reads   

สุมิพล คอร์ปอเรชั่น (Sumipol Corporation) เผยระบบการจัดการข้อมูลการวัดที่มีประสิทธิภาพอย่างซอฟต์แวร์ MeasurLink® จาก Mitutoyo ถูกนำมาใช้เพื่อเฝ้าติดตามแบบเรียลไทม์ ควบคุมกระบวนการวัดทางสถิติ จึงมั่นใจในการควบคุมคุณภาพได้อย่างแท้จริง 

ระบบตรวจสอบควบคุมคุณภาพปัจจุบัน

การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานนับได้ว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการควบคุมคุณภาพการผลิต เพราะเป็นการประกันได้ว่าชิ้นงานนั้นเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและลูกค้า โดยเฉพาะการผลิตปริมาณมากที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ ความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตอาจส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าไม่ตรงตามความต้องการ หรือไม่สามารถประกอบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้ทำให้เกิดของเสียเป็นจำนวนมาก และปัญหาอุปสรรคที่มักพบเจอในระบบการตรวจสอบคุณภาพการวัดส่วนใหญ่คือ การจัดการข้อมูลการวัด (Measurement Data Management) ตั้งแต่การบันทึกผลข้อมูลด้วยวิธีจดบันทึก การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ปริมาณข้อมูลที่มีจำนวนมากกว่าพื้นที่จัดเก็บ และนำผลการวัดบันทึกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ไม่สามารถสอบกลับ (Traceability) ข้อมูลผลการวัดได้ในระบบคุณภาพ ด้วยเหตุนี้ผู้ผลิตหลายรายในภาคอุตสาหกรรมจึงได้นำระบบการจัดการข้อมูลการวัด (Data Management System) มาช่วยแก้ไขปัญหา เริ่มจากการเปลี่ยนเครื่องมือจากระบบอนาลอกเป็นระบบดิจิทัลที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลผลการวัดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผลการวัดได้ทันที (Real-time) อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบการวัดนอกจากเปลี่ยนอุปกรณ์แล้ว จำเป็นต้องมีระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเฝ้าติดตาม ควบคุมกระบวนการวัดทางสถิติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ยังคงรักษาคุณภาพไว้ได้

Solution การจัดการข้อมูลเพื่อกระบวนการวัดที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง  

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในการจัดการข้อมูลการวัด สามารถเขียนสูตรคำนวณทางสถิติพื้นฐานและประยุกต์ใช้งานกับซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเองได้ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการทำงานหลายอย่าง เช่น การจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากให้สอดคล้องกับกระบวนการ การขยายฐานข้อมูลให้ตรงตามความต้องการ การคำนวณค่าดัชนีการผลิตทางสถิติเชิงลึก 

ด้วยเหตุนี้ Mitutoyo ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำของโลกจากประเทศญี่ปุ่นจึงได้นำเสนอโซลูชั่นที่ช่วยจัดการข้อมูลการวัดได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยซอฟต์แวร์ MeasurLink® ที่สามารถติดตั้งและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้งาน นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ที่สามารถสร้างให้เกิดนวัตกรรมทางด้านกระบวนการ (Process Innovation) อย่างแท้จริง


MeasurLink® ซอฟต์แวร์สำหรับการควบคุมกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์ เฝ้าติดตามผลการวัด จัดเก็บข้อมูลและบันทึกผลการวัดในรูปแบบฐานข้อมูลเพื่อการสอบกลับได้ในระบบคุณภาพ จุดเด่นที่สำคัญคือการแจ้งเตือนเมื่อพบว่าผลการวัดมีความเบี่ยงเบนออกจากเกณฑ์การควบคุมที่กำหนด พร้อมทั้งแสดงผลค่าทางสถิติอัตโนมัติวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลจากข้อมูลกราฟ ระบบจัดการผลการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

MeasurLink® มาพร้อมกับตัวเลือกการใช้งาน 5 โมดูล ดังนี้

  • Real-Time เก็บข้อมูลจากเครื่องมือวัดชนิดต่างๆ และแสดงผลเรียลไทม์ออกมาเป็นข้อมูลทางสถิติ เช่น แผนภูมิและค่าทางสถิติที่เกี่ยวข้อง เช่น Xbar-R, Histograms, Control Charts, Run Chart, Cpk, Ppk เป็นต้น
  • Process Analyzer การวิเคราะห์เพื่อทำการเปรียบเทียบ โดยเข้าถึงฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลผลการวัดจาก MeasurLink Real-Time
  • Process Manager ผู้ดูแลระบบสามารถสังเกตการณ์การปฎิบัติงานในโรงงานได้จากข้อมูลที่เชื่อมต่อจาก MeasurLink
  • Gage R&R การประเมินผลและการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับ MSA ตามข้อกำหนด IATF 16949
  • Gage Management ใช้สำหรับวางแผนและกำหนดวันสอบเทียบเครื่องมือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Benefits ประโยชน์ที่ได้รับและกรณีศึกษา จากการติดตั้ง MeasurLink® 

ประโยชน์จากการติดตั้ง MeasurLink® ที่เห็นได้ชัดเจน คือ การจัดเก็บข้อมูลได้อย่างทันทีและค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วกว่าแบบเดิมถึง 10 เท่า จนถูกนำไปใช้และขยายงานเพิ่มขึ้นอีก 30 -50 สถานีวัด เพื่อรองรับการผลิตเบรกจอดรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ผลประโยชน์ที่ตามมาของการใช้งาน MeasurLink® คือ การลดกระดาษ (Paperless) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ติดตั้ง MeasurLink® เพียง 1 สถานีวัด และใช้งาน 3 โมดุล Real-Time, Process Analyzer และ Process Manager พบว่าในระยะเวลาเพียง 1 เดือน สามารถลดกระดาษในการบันทึกข้อมูล ลดกระดาษจากแบบวัดชิ้นงาน ได้มากกว่า 30 รีม หรือ 15,000 แผ่น 

สำหรับผู้เริ่มต้นและอยากทดลองใช้งาน คือ โปรแกรมทดลองการใช้งานฟรี 60 วัน เพื่อมาทดสอบการใช้งานร่วมกับระบบการทำงานเดิมที่มีอยู่ พร้อมบริการให้คำปรึกษา สาธิต และฝึกอบรม โดยทีมงานมากประสบการณ์จากผู้ผลิต บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) ร่วมกับทีมงานสนับสนุน บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตัวแทนจำหน่ายแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในแบรนด์สินค้า Mitutoyo