สมอ. เร่งทำ มอก.สินค้าป้องโควิด ‘หน้ากากผ้า-เฟซชิลด์’ รับ New Normal

อัปเดตล่าสุด 25 พ.ค. 2563
  • Share :
  • 373 Reads   

สมอ. ขานรับนโยบายรัฐบาล ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ภายใต้วิถีปกติใหม่ (New Normal) ขอบอร์ดทำมาตรฐานสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ป้องกันโควิด-19 ทั้งมาตรฐานหน้ากากผ้า และ เฟซชิลด์ 

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด สมอ. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ว่า บอร์ด สมอ. ขานรับนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด มีมติเห็นชอบให้ สมอ. เร่งทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีปกติใหม่ หรือนิว นอร์มอล (New Normal) ตามที่ สมอ. เสนอจำนวน 27 มาตรฐาน ได้แก่ หน้ากากผ้า เฟซชิลด์ แว่นตานิรภัยใช้ทางการแพทย์ เสื้อกาวน์ผ่าตัด ตู้ความดันลบ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องฆ่าเชื้อด้วยยูวีซี (UVC) เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด หมวกคลุมผมทางการแพทย์ ถุงสวมขาทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อบริเวณมือ เป็นต้น เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ส่งเสริมผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถทำสินค้าที่ได้มาตรฐาน ตลอดจน สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของไทย และที่สำคัญประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์จะได้ใช้สินค้าที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด  

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากบอร์ด สมอ. จะเห็นชอบให้ สมอ. เร่งทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนิว นอร์มอล แล้ว ยังได้เห็นชอบให้เร่งทำมาตรฐานอื่นๆ เพิ่มอีก 9 มาตรฐานด้วย ดังนี้ 

  • มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับภาชนะสัมผัสอาหาร จำนวน 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานภาชนะและเครื่องใช้อะลูมิเนียมสำหรับอาหาร เฉพาะด้านความปลอดภัย และมาตรฐานภาชนะเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับอาหาร เฉพาะด้านความปลอดภัย 
  • มาตรฐานเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานเครื่องฟอกอากาศ เฉพาะด้านประสิทธิภาพการกรองกลิ่น และมาตรฐานเครื่องฟอกอากาศ เฉพาะด้านประสิทธิภาพการกรองไวรัส 
  • มาตรฐานอนุกรมกัญชง จำนวน 5 มาตรฐาน ได้แก่ 1) มาตรฐานน้ำมันจากเมล็ดกัญชง 2) มาตรฐานน้ำมัน CBD จากกัญชง 3) มาตรฐานสารสกัด CBD หรือ CBD ผง (CBD เป็นสารสกัดจากกัญชงซึ่งไม่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท) 4) มาตรฐานเส้นใยกัญชง  และ 5) มาตรฐานคอมโพสิตกัญชง 

นายวันชัยฯ กล่าวย้ำว่า “ภายใต้วิถีชีวิตแบบใหม่นี้ สังคมไทยจะได้พบเห็นสินค้าแปลกใหม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอยู่เรื่อยๆ หากสินค้าใดส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน หรือสาธารณชน สมอ. ในฐานะหน่วยงานด้านการมาตรฐานแห่งชาติ จะเร่งรัดดำเนินการจัดทำมาตรฐาน และทำการตรวจสอบรับรอง เพื่อให้ประชาชนได้มีความมั่นใจ ว่าจะได้ใช้สินค้าที่มีมาตรฐานและปลอดภัย”

 

อ่านเพิ่มเติม:


ที่มา : M Report