มณฑลกุ้ยโจวพร้อมก้าวสู่การเป็นแหล่งอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมที่สำคัญของจีน

อัปเดตล่าสุด 8 ต.ค. 2562
  • 1,333 Reads   

เมื่อไม่นานมานี้จากการจัดงาน 2019 China Aluminum Summit and Guizhou Aluminum Industry Promotion Conference ที่นครกุ้ยหยาง Mr. Ma Lei อธิบดีสำนักงานส่งเสริมการลงทุนมณฑลกุ้ยโจวได้กล่าวว่า กุ้ยโจวเป็นมณฑลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่บอกไซต์ (Bauxite) ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หลายอุตสาหกรรมใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมจึงทำให้กุ้ยโจวมีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนในการพัฒนาอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม นอกจากนี้ กุ้ยโจวยังมีนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานที่ดีในการสนับสนุนการลงทุนด้านอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมเพื่อจุดมุ่งหมายในการผลักดันให้มณฑลกุ้ยโจวกลายเป็นแหล่งผลิตอะลูมิเนียมที่สำคัญระดับประเทศ

จากการประเมินของบริษัท Hithink Royal Flush Information Network Co., Ltd. ผู้ให้บริการข้อมูลการลงทุน ระบุว่า มณฑลกุ้ยโจวมีปริมาณสะสมของแร่บอกไซต์ประมาณ 162 ล้านตันหรือราวร้อยละ 18 ของปริมาณบอกไซต์ทั้งประเทศสูงเป็นอันดับ 4 ของจีน รองจากมณฑลชานซี มณฑลเหอหนาน และเขตฯกว่างซี โดยแหล่งอะลูมิเนียมที่สำคัญของมณฑลกุ้ยโจว ได้แก่ นครกู้ยหยาง เมืองจุนอี้ และเขตฯเฉียนชีหนาน ทั้งนี้ อุตสาหกรรมอะลูมิเนียมของมณฑลกุ้ยโจวก้าวขึ้นมาหลังจากที่เหมืองแร่อะลูมิเนียมที่ล้าสมัยในมณฑลเหอหนานและมณฑลซานซีได้ทยอยปิดตัวลง
 
Mr. Cheng Wendhao นักวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมของ บริษัท Aladdin Holdings Group กล่าวว่าความต้องการแร่อะลูมิเนียมของจีนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยผลผลิตอะลูมินา (Alumina) หรืออะลูมิเนียมออกไซต์ในประเทศจีนเมื่อปี 2547 มีเพียง 7 ล้านต้นและเพิ่มขึ้นเป็น 71. 8 ล้านตันในปี 2561 ด้วยความต้องการอะลูมิเนียมที่มีมากขึ้นจึงทำให้ราคาบอกไซต์พุ่งสูงขึ้น อีกทั้ง ยังพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลียและอินโดนีเซีย ทั้งนี้คาดว่าในปี 2562 จีนจะนำเข้าแร่บอกไซต์ 18 ล้านตันและน่าจะเพิ่มสูงถึง 140 ล้านตันในปี 2568 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นโอกาสสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมของมณฑลกุ้ยโจวให้เติบโตมากยิ่งขึ้น
 
นอกจากนี้ Mr. Ma Lei ยังกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อได้เปรียบสำหรับการลงทุนด้านอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมในมณฑลกุ้ยโจวว่าบริษัทด้านอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมในกุ้ยโจวยังมีจำนวนไม่มากนัก จึงเป็นโอกาสในการนำทรัพยากร (แร่บอกไซต์) ที่มีอยู่จำนวนมากของมณฑลมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ปัจจุบันมณฑลกุ้ยโจวมีบริษัทผลิตอะลูมินา 4 รายกำลังการผลิตรวม 4. 6 ล้านตันคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 6 ของกำลังการผลิตทั้งประเทศมีบริษัท Electrolytic AurTinium หรืออะลูมิเนียมที่ถูกแยกออกมาจากอะลูมินาด้วยวิธีการทางไฟฟ้า (Electrolysis) 5 รายกำลังการผลิต 2 ล้านตัน) และบริษัทแปรรูปอะลูมีเนียมกว่า 40 รายกำลังการผลิต 1 ล้านตันปี ขณะเดียวกันกุ้ยโจวยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีในการสนับสนุนการลงทุน เช่น ข้อได้เปรียบด้านไฟฟ้าพลังน้ำและค่าไฟ อากาศดีไม่ร้อนจัดและไม่หนาวจัด และคมนาคมสะดวกซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้กุ้ยโจวกลายเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมที่สำคัญของจีนในอนาคต


อ่านบทความ และรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  : ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ www.globthailand.com