ศูนย์วิจัยอุตฯ ยานยนต์สมัยใหม่ ส่งสัญญาณเฝ้าระวัง อุตฯ ยานยนต์ ถึง เม.ย. 63

อัปเดตล่าสุด 13 ก.พ. 2563
  • Share :
  • 1,650 Reads   

ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ ส่งสัญญาณเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยานยนต์ถึงเดือนเมษายน 2563 ตามระบบสัญญาณเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Early Warning System) ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลเดือนธันวาคม 2562

อุปสงค์ต่างประเทศ

ส่งสัญญาณปกติจากดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจยุโรป และดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคอเมริกา จากการลงนามข้อตกลงระหว่างจีนและสหรัฐ เพื่อเจรจายุติสงครามการค้า แต่อย่างไรก็ตามดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคออสเตรเลีย ยังคงส่งสัญญาณเตือน เป็นผลจากภัยพิบัติภายในประเทศ ที่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะคลี่คลายลง

อุปสงค์ในประเทศ

ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจไทยส่งสัญญาณเตือนติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 จากสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศที่มีแนวโน้มชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง และจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาระบาด ในขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรยังคงส่งสัญญาณปกติ แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเริ่มมีสัญญาณถึงภัยแล้งในอนาคต

อุปทาน

มูลค่าการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ในไทยส่งสัญญาณเฝ้าระวังเนื่องจากการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยลดลงจากปริมาณการผลิตที่ลดลง


ที่มา : M Report