“ยกเว้นภาษีให้แจ๊คหม่า แต่คนไทยกลับต้องเสียภาษี” ประเด็นดราม่าที่เข้าใจผิดกันไปยกใหญ่

อัปเดตล่าสุด 19 ส.ค. 2562
  • Share :
  • 818 Reads   

1. Alibaba ไม่ได้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แต่อย่างใด จึงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี 13 ปี  (กรณีจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 13 ปี จากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI นั้น จำกัดเฉพาะโครงการที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องลงทุนสูง หรือเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง ได้แก่ Biotechnology, Nanotechnology, Advanced Material Technology และ Digital Technology)

2. กรณี Alibaba ถือครองที่ดินสำหรับการลงทุนในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นการถือครองที่ดินตามปกติ เหมือนตามกฎหมายที่ BOI และการนิคมอุตสาหกรรม

3. EEC ได้อำนวยความสะดวกการชำระภาษีศุลกากรจากเดิม ที่ต้องชำระ “ทุกวัน” เป็น “ทุก 14 วัน” ถือเป็นต้นแบบการอำนวยความสะดวกทางศุลกากร ให้แก่ธุรกิจ E-Commerce ซึ่งในโลกทุกวันนี้ ผู้บริโภคมักจะสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 14 วัน หากสินค้าชำรุด เสียหาย หรือไม่พึงพอใจของสินค้า จึงกำหนดให้สินค้าที่ส่งออกจากเขตปลอดอากรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะยังไม่ต้องเสียอากรจนกว่าจะครบกำหนด 14 วัน

สนับสนุนบทความโดย :  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)    www.eeco.or.th


ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)