NKE เผย ธุรกิจหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เข้มแข็งได้ต้องมีพาร์ทเนอร์ พร้อมลุยตลาดอาหารและยา

อัปเดตล่าสุด 10 มิ.ย. 2563
  • Share :
  • 1,759 Reads   

อาจพูดได้ว่า วิกฤตโควิดคราวนี้เปรียบเสมือนท้องฟ้าที่เปิดกว้าง แนะนำให้ทุกคนได้รู้จัก คุ้นเคย และสนิทสนมกับหุ่นยนต์ รวมถึงระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ผ่านนวัตกรรมที่เข้ามาสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขและการให้บริการ ในอีกด้านของภาคอุตสาหกรรมการผลิต หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามามีบทบาทไม่น้อย ช่วยบรรเทาภาวะวิกฤต ทำให้สายการผลิตยังเดินหน้าต่อได้บ้างท่ามกลางมาตรการควบคุมโรคในช่วงที่ผ่านมา  ปัจจุบัน Nippon Kikai Engineering Co., Ltd. หรือ NKE  ผู้คร่ำหวอดในแวดวง SI (System Integrator) การบูรณาการระบบอัตโนมัติและติดตั้งหุ่นยนต์ให้ทำงานร่วมกับเครื่องจักรมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Somboon Advance Technology (SAT) ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย โดย คุณอนันต์ สิทธิธนาสุทธิ์ ได้เผยมุมมองต่อภาพรวมอุตสาหกรรม และการดำเนินธุรกิจของ NKE ที่หมุนตามกาลที่เปลี่ยนไป 

คุณอนันต์ สิทธิธนาสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง แสดงความเห็นว่า แนวโน้มการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขยายตัวดีอย่างต่อเนื่องในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา ด้วยธุรกิจต่าง ๆ มีการแข่งขันสูงขึ้นทั้งด้านคุณภาพและราคา จึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้ประกอบการให้ความสนใจลงทุนระบบดังกล่าว เพราะจะทำให้สามารถควบคุมได้ทั้งมาตรฐานคุณภาพและต้นทุนของสินค้า กอปรกับราคาของโซลูชันเหล่านี้ถูกลง เทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น และยังมีมาตรการสนับสนุนการใช้หุ่นยนต์จากภาครัฐเข้ามาอุดหนุนให้อีก จึงทำให้ธุรกิจด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมีโอกาสที่เปิดกว้างสู่หลายอุตสาหกรรม นอกเหนือจากยานยนต์ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของ NKE มาอย่างยาวนาน โดยวิกฤตโควิดครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อยานยนต์อย่างหนัก แต่ทาง NKE ยังมีจังหวะที่ดีที่ได้เข้าลุยตลาดอื่นก่อนหน้านี้แล้ว

l ธุรกิจด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จะเข้มแข็งได้ต้องมีเครือข่ายพันธมิตร

ความท้าทายของธุรกิจด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติก็คือความพร้อม โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจและเชี่ยวชาญในแต่ละโซลูชันอย่างแท้จริง จึงจะสามารถออกแบบระบบให้ตรงโจทย์ได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า ซึ่งทาง NKE เองก็ถือว่ามีความพร้อมอย่างมากจากการเป็นบริษัทในเครือ SAT และเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่จะเสริมกำลังในการให้บริการแก่ลูกค้าในหลากอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

l อาหารและยา คือ ท้องฟ้ากว้างใหญ่ที่สดใส

อาหารและยา เป็นสิ่งจำเป็นที่คนเราต้องบริโภค ปัจจุบันประชากรบนโลกเพิ่มขึ้นปีละ 81 ล้านคน ทำให้ความต้องการอาหารและยานับวันมีแต่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับความต้องการและความเข้มงวดด้านคุณภาพที่สูงยิ่งขึ้นท่ามกลางการแข่งขันด้านราคา ในหลายขั้นตอนของสายการผลิตจำเป็นต้องควบคุมมาตรฐาน 100% ซึ่งความคาดหวังนี้ทำให้การใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาทำงานจึงเป็นทางออก ในขณะที่ยังต้องแข่งขันด้านราคา จึงเป็นคำถามว่า ทำอย่างไรการดำเนินงานจึงมีประสิทธิภาพสูงสุด โจทย์เหล่านี้จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาโดยมีระบบอัตโนมัติเป็นส่วนสำคัญของโซลูชัน อาทิ การใช้หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าลงบนพาเลทแบบอัตโนมัติ (Robot palletizer), การทำระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ASRS (Automated Storage and Retrieval System), การใช้รถขนส่งอัตโนมัติ AGV (Automated Guided Vehicle) เป็นต้น 

 

สนใจปรึกษาการเลือกใช้หุ่นยนต์และออกแบบระบบอัตโนมัติ คลิก