แนวโน้ม Cooperating Robot มาแรง คาดเพิ่ม 8.7 เท่า ภายใน 10 ปี

อัปเดตล่าสุด 28 พ.ย. 2560
  • Share :
  • 668 Reads   

หุ่นยนต์เพื่อนร่วมงาน หรือ Cooperating Robot เป็นหุ่นยนต์ที่มีความปลอดภัยสูง สามารถทำงานร่วมกับคนได้โดยไม่ต้องเครื่องกั้นหรือแบ่งพื้นที่นั้นมีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากความเคลื่อนไหวในหลายบริษัท เช่น Nachi-Fujikoshi มีแผนเปิดตัวหุ่นยนต์ประเภทนี้ในปี 2018 เพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนการผลิตที่มีความยากในการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ เช่น การประกอบชิ้นส่วน

Nachi-Fujikoshi ได้พัฒนา Cooperating Robot เป็นหุ่นยนต์แบบ 6 แกน ที่มีแรงยก 10 กก. ถูกติดตั้งระบบความปลอดภัยให้เครื่องหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อสัมผัสถูกคน และติดตั้งระบบเรียนรู้ “Direct Teaching” ซึ่งจะเรียนรู้การทำงานจากการจับแขนหุ่นยนต์ให้ขยับโดยคน ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

ส่วน Denso Wave นั้น ได้ทำการพัฒนาหุ่นยนต์ 6 แกน ที่มีแรงยก 0.5 กก. ขึ้นมา โดยตัวหุ่นยนต์มีน้ำหนักเพียง 4 กก. จึงสามารถขนย้ายได้ง่าย สะดวกต่อการเพิ่มจำนวนหรือติดตั้งทดแทน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น ปรับใช้ได้ตามความต้องการของไลน์การผลิต

รายงานจาก Fuji Keizai เมื่อปี 2015 คาดการณ์ว่า มูลค่าในตลาด Cooperating Robot ในปี 2025 จะสูงกว่าปี 2016 ถึง 8.7 เท่า หรือคิดเป็น 2.7 แสนล้านเยน ซึ่งเป็นผลจากความต้องการของธุรกิจต่าง ๆ ในเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศจีน


ที่มา : Nikkan Kogyo Shimbun