Mitsubishi Heavy Industries ส่งมอบ Aircraft panel ชิ้นแรกให้กับ Boeing “777X”

อัปเดตล่าสุด 26 ก.พ. 2561
  • Share :
  • 417 Reads   

Mitsubishi Heavy Industries ได้ส่งมอบ Aircraft panel ชิ้นแรกที่เป็นส่วนท้ายให้กับ Boeing 777X เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่รุ่นใหม่ จากแพลนท์เอบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Hiroshima Machinery Works (แขวงนะกะ จังหวัดฮิโระชิมะ)

หลังจากรีโนเวทโรงงานเหล็กเก่า แพลนท์เอบะก็ได้ทำการพัฒนาและติดตั้งสายการผลิตอัตโนมัติสำหรับงานอากาศยานด้วยตัวเอง การปรับปรุงคุณภาพและการขยายกำลังการผลิตจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน มีแผนส่งมอบเครื่อง 777X ลำแรกให้กับสายการบินในปี 2020 ซึ่งปัจจุบัน Mitsubishi Heavy Industries ได้รับผิดชอบการผลิตชิ้นส่วนให้กับ "777 Series" อยู่แล้ว จึงได้รับมอบหมายให้ผลิตลำตัวช่วงท้าย หาง และประตูเข้าออกของ 777X ด้วย