Wearable Devices คาด ตลาดโต 2 เท่าในปี 2021

อัปเดตล่าสุด 26 มี.ค. 2561
  • Share :
  • 621 Reads   

จากการประเมินของ IDC Japan คาดการณ์ว่า มูลค่าตลาด Wearable Devices ในปี 2021 จะขยายตัวจากปี 2017 เกือบ 2 เท่ารือขึ้นไปอยู่ที่ 229.5 ล้านเยน โดยพบว่ามีธุรกิจหลายประเภทเข้าสู่ตลาด Wearable Devices มากขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น ConnecTec Japan ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเซ็นเซอร์สำหรับเสื้อผ้าและอุปกรณ์การแพทย์ และ Dai Nippon Printing ที่พัฒนาจอภาพแบบแปะผิวหนังจนประสบความสำเร็จ

ConnecTec Japan ได้ร่วมกับผู้ผลิตเสื้อผ้าและผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ในการพัฒนาเซ็นเซอร์ โดยจะนำเทคโนโลยีชิปเซมิคอนดัคเตอร์ความร้อนต่ำ ใช้ไฟน้อยมาใช้ เพื่อให้ได้เซ็นเซอร์ที่สามารถใช้งานได้กับผ้าหลายชนิด คาดว่าจะถูกนำไปใช้ในรูปแบบสัญญาณเตือนในคอนแทคเลนส์ และผ้าอ้อม และกว่า 30% ของเงินลงทุนนั้น ได้มาจาก MITSUI&CO ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนา และตั้งเป้าให้ผลการพัฒนาในครั้งนี้สามารถกระตุ้นยอดขายของผลิตภัณฑ์ในหมวดเสื้อผ้าและอุปกรณ์การแพทย์ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 5-10% ของรายได้ทั้งหมดให้สูงขึ้น

ส่วนทางด้าน Dai Nippon Printing เองนั้นก็ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยโตเกียวเพื่อพัฒนาจอภาพสำหรับแสดงอัตราการเต้นของชีพจรที่เซ็นเซอร์วัดได้ ทำให้การตรวจวัดชีพจรนอกสถานที่ทำได้ง่ายขึ้น เพียงการติดไว้ที่หลังมือ และไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติม คาดว่าจะทำให้การตรวจสุขภาพเด็กและคนชราง่ายขึ้นจากเดิมมาก

ถัดมาคือ Toray ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอขายไฟเบอร์ที่สามารถใช้งานเป็นตัวตรวจวัดทางชีวภาพ (Biosensor) “hitoe”  ให้กับอุตสาหกรรมการแพทย์ โดย hitoe จะถูกใช้ในการตรวจวัดชีพจรและข้อมูลอื่น ๆ แล้วส่งข้อมูลไปยังคลาวด์ผ่านสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่น เพื่อให้สามารถเฝ้ามองอาการคนไข้ได้โดยง่าย อีกทั้งยังใช้กับคนไข้หลังผ่าตัดได้อีกด้วย

ปัจจุบันความสนใจในเทคโนโลยี Wearable Devices และ IoT ซึ่งสามารถใช้ตรวจสภาพร่างกายได้โดยติดไว้กับเสื้อผ้านั้นสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลจากอัตราส่วนผู้สูงอายุในสังคมที่มากขึ้น โดย IDC Japan รายงานว่าสาเหตุนี้เองที่ส่งผลให้ยอดส่งออกผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้ของญี่ปุ่นประจำปี 2017 อยู่ที่ 115,390,000 ยูนิต สูงขึ้นจากปี 2016 ถึง 10.3% และคาดว่าจะสามารถเติบโตได้ในถึง 17.2% ต่อปีไปจนถึงปี 2021