Mistubishi Aircraft Corp. ปรับลดพนักงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาอากาศยานกว่า 15%

อัปเดตล่าสุด 23 เม.ย. 2561
  • Share :
  • 448 Reads   

Mitsubishi Aircraft Corporation ผู้ผลิตเครื่องบินโดยสารเชิงพาณิชย์ “MRJ (Mitsubishi Regional Jet)” ประกาศลดจำนวนพนักงานลง 15% หรือประมาณ 300 คน สืบเนื่องจากการปรับเปลี่ยนลำดับขั้นการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคาดว่ามีอีกสาเหตุจากการไม่ปรับเนื้อหาสัญญาจ้างให้เป็นปัจจุบัน

นอกจากนี้ ทาง Mitsubishi Aircraft Corporation ยังมีแนวทางเร่งการพัฒนาเพื่อขอรับการรับรองให้เร็วขึ้นอีกด้วย

ปัจจุบัน Mitsubishi Aircraft Corporation อยู่ระหว่างการพัฒนา จัดจำหน่าย และให้บริการทางเทคนิคแก่ลูกค้า ทำให้มีพนักงานมากถึง 1,900 คน (เมษายน 2017) อย่างไรก็ตาม ในเดือนเมษายน 2018 จำนวนพนักงานกลับถูกลดลงให้เหลือ 1,600 คน อันเป็นผลจากการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการผลิตให้สอดคล้องกับความคืบหน้าในการพัฒนา ซึ่งจำเป็นต้องใช้พนักงานน้อยลง

นอกจากนี้ หากนับพนักงานที่เกี่ยวข้องจากทาง Mitsubishi Heavy Industries ซึ่งเป็นบริษัทแม่แล้ว พบว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2017 นั้นมีทั้งหมด 2,850 คน จึงกล่าวได้ว่า ในเดือนเมษายน 2018 นี้ จำนวนพนักงานถูกลดลงไปเกือบ 20% ด้วยกัน

ปัจจุบัน Mitsubishi Aircraft Corporation อยู่ระหว่างการทดสอบบิน MRJ เพื่อขอรับการรับรองที่สหรัฐฯ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2020  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทางบริษัทยังไม่ได้รับ Type Certificate แต่อย่างใด

นอกจากนี้ การเลื่อนกำหนดการพัฒนาออกมาแล้วหลายต่อหลายครั้งส่งผลให้การเงินของทางบริษัทไม่สู้ดีนัก โดยคาดว่าในเดือนมีนาคม 2018 Mitsubishi Aircraft Corporation จะยังติดหนี้ส่วนเกินอยู่ ทำให้จำเป็นต้องมีการยกระดับการบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาอากาศยานด้วย