24 มกรานี้ พบกับ ดร. ปอยหลวง โคนทรงแสน ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ยุคอุตสาหกรรม 4.0” รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อัปเดตล่าสุด 22 ม.ค. 2562
  • Share :
  • 3,248 Reads   

พบกับ ดร. ปอยหลวง โคนทรงแสน  CEO  บริษัท เดอะ แพลทฟอร์ม จำกัด Digital Marketing Agency กับการอบรมแบบเข้มข้น ฝึกทดสอบแบบเข้าใจ เทรนด์นำเสนอเนื้อหาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมนำไปปฎิบัติได้จริง กับ ‘แนวทางการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ยุค digital’ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ยุคอุตสาหกรรม 4.0” รุ่นที่ 1

Highlights

  • แนวโน้มดิจิทัลในมิติของสื่อ
  • อะไรคือการประชาสัมพันธ์ทางดิจิทัลยุคอุตสาหกรรม 4.0


สำนักข่าวออนไลน์ เอ็ม รีพอร์ต ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ยุคอุตสาหกรรม 4.0” รุ่นที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.30-20.30 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สำหรับ​ผู้บริหารรุ่นใหม่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานประชาสัมพันธ์ ทั้งจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัลสำหรับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ยุค 4.0 พร้อมร่วมงานฉลองเปิดตัวสำนักข่าวออนไลน์ เอ็ม รีพอร์ต และรับใบประกาศนียบัตรอบรมจากตัวแทนภาครัฐหรือองค์กรภาคอุตสาหกรรมไทย
 
โครงการฝึกอบรมนี้จะครอบคลุมเนื้อหาในการวิเคราะห์กลไกประชาสัมพันธ์ของภาคอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน และรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาส แนวโน้มดิจิทัลในมิติของสื่อ การทำประชาสัมพันธ์ทางดิจิทัลยุค 4.0 หลักการเขียนและแนวทางการเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล รวมถึงเวิร์กชอปการเขียนข่าว, เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อโซเชียล โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ยุคอุตสาหกรรม 4.0” รุ่นที่ 1

ร่างกำหนดการ

13.00 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
13.30 น.   พิธีเปิดการอบรม โดย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
13.45 น. 

“วิเคราะห์กลไกประชาสัมพันธ์ของภาคอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันและรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาส” 

โดย คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

14.45 น.

“แนวโน้มดิจิทัลในมิติของสื่อ และอะไรคือการประชาสัมพันธ์ทางดิจิทัลยุคอุตสาหกรรม 4.0”

โดย ดร. ปอยหลวง โคนทรงแสน  ซีอีโอ  บริษัท เดอะ แพลทฟอร์ม จำกัด Digital Marketing Agency

16.00 น.

แนวทางการเผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล / ฝึกปฏิบัติ

โดย ดร. นิวัต วงศ์พรหมปรีดา กรรมการบริหารสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และคณะ

18.00 น. การมอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
18.30 น.

-กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในภาคอุตสาหกรรมไทย- 

เข้าร่วมงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำนักข่าวออนไลน์ เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตโลหะการ เอ็ม รีพอร์ต และ

งานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 10 นักอุตสาหกรรมรุ่นที่ 2 ดีเด่นประจำปี M Award – G2 of The Year

 

*วิทยากรและประธานร่วมในพิธียู่ระหว่างการเรียนเชิญ/กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า  

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
Line@MreportTH
โทร. 02 399 3908-9
อีเมล์ seminar@mreport.co.th
 
ร่วมสร้างแรงกระเพื่อม และติดตามข่าววงในอุตสาหกรรมทุกวันได้ที่
www.mreport.co.th

   


ที่มา : M Report