Okamoto (Thai) ผู้ผลิตเครื่องเจียระไนระดับโลก เผย เป้าหมายเชิงบวก คือ เข็มทิศนำทาง ฝ่าวิกฤต

อัปเดตล่าสุด 12 มิ.ย. 2563
  • Share :
  • 2,707 Reads   

เป็นความจริงที่ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถประเมินสถานการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจจะดำเนินต่อไปอีกนานเพียงใด และแน่นอนที่ภาคการผลิตได้รับผลกระทบอย่างหนัก บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด / Okamoto (Thai) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องเจียระไน และเครื่องจักรสำหรับกระบวนการขัดที่ครอบคลุมครบทุกโซลูชัน เพียงรายเดียวในโลก โดย คุณอดิศร อัญชลีนุกูล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ได้สะท้อนข้อเท็จจริงดังกล่าว พร้อมเผยถึงการปรับตัวเพื่อประคับประคองให้การดำเนินธุรกิจผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิดนี้ ในด้านการขายและการตลาดนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากยิ่งขึ้น แต่บริษัทฯ จะทำงานด้วยแนวคิดเชิงรุก รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต

l ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย คือ เรื่องแรก ที่ต้องโฟกัส ในยามวิกฤต

สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ภาคการผลิตทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหนัก ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม ทำให้ปริมาณคำสั่งซื้อลดลง ซึ่งโอกาโมโต้ (ไทย) เป็นโรงงานผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม รองรับการผลิตป้อนตลาดทั่วโลก โดยมีการประสานงาน วางแผน รับคำสั่งการผลิต และควบคุมการผลิตจากบริษัทแม่ที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ทำให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับปรุงแผนการผลิตใหม่ให้สอดคล้องกับยอดการผลิตที่ลดลง เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายลง ภาวะการชะลอตัวของการผลิตยังไม่อาจประเมินได้ว่าสถานการณ์นี้จะดำเนินไปนานเพียงใด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็จะต้องประคับประคองและดำเนินการผลิตให้มีความต่อเนื่องต่อไป เพื่อจะสามารถรองรับความต้องการจากตลาดบางส่วนที่จะทยอยฟื้นตัวกลับมาได้อย่างทันท่วงที

โดยปัจจุบัน โอกาโมโต้ (ไทย) มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของการลดต้นทุนการผลิตเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมไปกับมาตรการป้องกันโรคสำหรับพนักงาน โดยมีการให้ความรู้และวางข้อกำหนดในการปฏิบัติตัวทั้งในและนอกช่วงเวลาทำงาน การพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่ทำงาน รวมถึงการตรวจคัดกรองโรคอย่างเข้มงวดให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานรายวัน และประสานงานกับระบบสาธารณสุขของภาครัฐในการเข้ารับการตรวจคัดกรองพนักงานทุกคนในช่วงของการแพร่ระบาด โดยในระยะยาวนั้น ทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาให้วิถีปฏิบัติในช่วงโควิด-19 กลายเป็นกฏระเบียบการปฏิบัติตัวของพนักงานต่อไป

l มาตรฐานคุณภาพ คือ เรื่องสำคัญ ที่ต้องไม่เปลี่ยน แม้ในยามวิกฤต

ในฐานะโรงงานผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ป้อนสู่ตลาดโลกเฉกเช่นเครื่องเจียระไนภายใต้แบรนด์ Okamoto แล้ว การดำเนินขั้นตอนการผลิตและการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์จึงเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้น ๆ ที่ไม่อาจลดหย่อนลงได้ เพื่อการันตีคุณภาพสินค้า และบริการดูแลรักษาเครื่องจักร ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สร้างไว้แต่เดิม จึงทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะต่อผลิตภัณฑ์เครื่องจักรซึ่งมีอายุการใช้งานที่นานเกินสิบปีเช่นนี้ ยิ่งทวีความสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าตลอดอายุการใช้งาน โดย Okamoto ได้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องเจียระไนงานโลหะทุกประเภท เช่น เจียระไนแนวราบ เจียระไนทรงกระบอก เจียระไนรูใน รวมถึงการบริการออกแบบเครื่องจักรกลตามความต้องการของลูกค้า 

l เป้าหมายเชิงบวก คือ เข็มทิศนำทาง ฝ่าวิกฤต

ในขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทฯ กำลังพิจารณาปรับเปลี่ยนการดำเนินแผนทางการตลาดด้วยแนวคิดเชิงรุกหลังผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 เพื่อผลักดันให้มียอดคำสั่งซื้อกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่า จำเป็นต้องพัฒนาเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ใช้คนควบคุมน้อยลง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต เช่น การใช้หุ่นยนต์ควบคุมการทำงาน หรือเครื่องจักรที่สามารถทำงานเองได้ หรือทำงานจากการควบคุมระยะไกล

ผู้สนใจผลิตภัณฑ์จาก บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด / Okamoto (Thai) คลิก

อ่านต่อ