ศูนย์วิจัยอุตฯ ยานยนต์สมัยใหม่ ส่งสัญญาณอุตฯ ยานยนต์กลับสู่สภาวะการผลิตปกติ ตั้งแต่ ส.ค. ถึง ธ.ค. 63

ศูนย์วิจัยอุตฯ ยานยนต์สมัยใหม่ ส่งสัญญาณอุตฯ ยานยนต์กลับสู่สภาวะการผลิตปกติ ตั้งแต่ ส.ค. ถึง ธ.ค. 63

อัปเดตล่าสุด 12 ต.ค. 2563
  • Share :

ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ ส่งสัญญาณเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ในระดับปกติ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม 2563 ตามระบบสัญญาณเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Early Warning System) ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

อุปสงค์ต่างประเทศ 

ส่งสัญญาณปกติจากดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจยุโรป เนื่องจากหลายประเทศเริ่มผ่อนปรนมาตรการกักกัน แต่อย่างไรก็ดี ยังคงต้องติดตามสถานการณ์จากสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียอย่างใกล้ชิด เนื่องจากดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐอเมริกา และดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคออสเตรเลีย ยังคงส่งสัญญาณเฝ้าระวัง และเตือนภัยตามลำดับ

อุปสงค์ในประเทศ 

ส่งสัญญาณปกติจากทุกดัชนี จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากราคาสินค้าเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ยังคงต้องเฝ้าระวังไว้ เนื่องจากมีการคาดการณ์ไว้ว่าเศรษฐกิจไทยอาจชะลอตัวในระยะเวลาหนึ่ง จึงจะฟื้นตัวกลับมาสู่ช่วงก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

อุปทาน 

มูลค่าการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ส่งสัญญาณเตือนจากการนำเข้าชิ้นส่วนที่ลดลง จากชิ้นส่วนที่ยังคงค้างสต็อกอยู่ในบางส่วน แต่อย่างไรก็ดี มูลค่านำเข้าชิ้นส่วนเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นแล้ว อาจเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นในอนาคต


ที่มา : M Report