สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้ารับคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทการเพิ่มผลผลิต ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับคัดเลือก "รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทการเพิ่มผลผลิต”

อัปเดตล่าสุด 15 ม.ค. 2564
  • Share :

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก “รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทการเพิ่มผลผลิต”

เนื่องด้วยการเพิ่มผลิตภาพนั้นเป็นเครื่องแสดงถึงความสามารถขององค์กรในการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่โดยมีการสูญเสียน้อยที่สุด ดังนั้น องค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิต จึงเป็นองค์กรที่มีความแข็งแรง และมีความสามารถสูงสุดในการดึงเอาศักยภาพที่แท้จริงของทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์กรผู้สนใจสมัครจะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ 6 หมวด ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การวางแผนการเพิ่มผลผลิต การตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์ทางธุรกิจ  

สำหรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกำลังใจและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่มและมีความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและหลักฐานในการยื่นเอกสารประกอบการสมัครขอรับรางวัลได้ที่ http://www.industry.go.th/industry_award/?p=2576 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศาตพร เผ่าสกุลทอง โทร. 02-6195500 ต่อ 585 E-mail : Saataporn@ftpi.or.th Line : @FTPI

 

อ่านต่อ:


ที่มา : M Report