FIBO พัฒนา ‘MuM II’ หุ่นยนต์อัตโนมัติอเนกประสงค์ ฆ่าเชื้อ ส่งอาหารและจ่ายยา

FIBO ร่วมภาคอุตสาหกรรม พัฒนา ‘MuM II’ หุ่นยนต์อัตโนมัติอเนกประสงค์ ฆ่าเชื้อ-ส่งอาหาร-จ่ายยา

อัปเดตล่าสุด 19 มิ.ย. 2563
  • Share :
  • 536 Reads   

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และบริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จํากัด ร่วมกันพัฒนา หุ่นยนต์อัตโนมัติอเนกประสงค์ (Multi-functional Mobility: MuM II) ที่สามารถเป็นได้ทั้งหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ หุ่นยนต์ส่งอาหารและหุ่นยนต์จ่ายยา โดยเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ มดบริรักษ์ (FACO) "นามพระราชทาน" เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ

MuM II พัฒนาโดยฝ่ายอุตสาหกรรม ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของสถาบันฯ ที่ได้รับทุนสนับสนุนในโครงการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ถูกออกแบบและพัฒนาให้รองรับการทํางานหลากหลายหน้าที่ เพื่อเพิ่มประโยชน์ให้กับหุ่นยนต์และผู้ใช้งาน โดยสามารถปรับเปลี่ยนโมดูลด้านบนได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้แก่ โมดูลฆ่าเชื้อด้วย UV-C และ การส่งอาหารและจ่ายยาอัตโนมัติ

Multi-functional Mobility: MuM II

Autonomous Mobile Robot
- รองรับการควบคุมทั้งแบบระบบส่วนกลางและแบบ Stand Alone 
- มีระบบตรวจจับ สิ่งกีดขวาง และเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งเป้าหมายได้อัตโนมัติ
- รับน้ำหนักได้ถึง 150 กิโลกรัม 
- ระยะเวลาขับเคลื่อน 9-10 ชั่วโมง ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง 
- มีระบบ UV สำหรับฆ่าเชื้อที่พื้นห้อง
 
UV Disinfection Robot
- ระบบฆ่าเชื้อ 360 องศา
- ระยะเวลาทำงาน 4-5 ชั่วโมง (16-20 ห้อง) ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
 
Food/Medicine Dispensing Robot
- มีจอสำหรับแสดงข้อมูลอาหารในตู้และชื่อผู้ป่วย
- ช่องจ่ายอาหารและยาอัตโนมัติ ตามชื่อ/เตียงผู้ป่วย ป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายยา
- มีระบบส่วนกลางสำหรับบริหารจัดการการบรรจุและจ่ายยา/อาหาร
- มีแสง UV ด้านในสำหรับฆ่าเชื้อถาดลิ้นชักอาหารเพื่อลดการปนเปื้อน
- ปรับความสุขและจำนวนช่องได้ตามขนาดของภาชนะ
 
ชมคลิปหุ่นยนต์ MuM II คลิก

อ่านเพิ่มเติม:


ที่มา : M Report