ยอดการผลิต จำหน่าย และส่งออกรถจักรยานยนต์ สิงหาคม 2562

อัปเดตล่าสุด 23 ก.ย. 2562
  • Share :
  • 1,455 Reads   

นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต จำหน่าย และการส่งออกรถจักรยานยนต์ของประเทศไทยในเดือนสิงหาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

ยอดผลิต
 
เดือนสิงหาคม 2562 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 198,803 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 4.51 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 156,488 คัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 9.32 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 42,315 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 18.83

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,654,487 คัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 4.22 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,287,957 คัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 7.46  และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 366,530 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 9.21
 
ยอดจำหน่าย

รถจักรยานยนต์ มียอดขาย 149,421 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 4.7 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 0.47

ตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2562  ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,191,990 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 ร้อยละ 2.7

ยอดส่งออก

เดือนสิงหาคม 2562 มีจำนวนส่งออก 76,762 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 18.92 โดยมีมูลค่า 6,153.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 27.86

  • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 208.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 9.23
  • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 152.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 15.19

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนสิงหาคม 2562 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 6,513.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 26.84

เดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 643,290 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 10.47 โดยมีมูลค่า 48,025.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 20.92

  • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,819.85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 22
  • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 978.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 4

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 50,823.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 ร้อยละ 18.22

อ่านต่อ
ยอดการผลิต จำหน่าย และส่งออกรถจักรยานยนต์ กรกฎาคม 2562


ที่มา : M Report