ภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย ธันวาคม 2563

ภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย เดือนธันวาคม 2563

อัปเดตล่าสุด 6 มี.ค. 2564
  • Share :
  • 1,411 Reads   

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทย ธ.ค. 63 ยังอยู่ในภาวะขาดดุลการค้าต่อเนื่องราว 150 ล้านบาท ซึ่งลดลง 37.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า  

การนำเข้า "หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robots)" ยังคงเป็นปัจจัยหลักของภาวะขาดดุลการค้าในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ได้จัดทำรายงานเผยแพร่ ภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยคงภาวะขาดดุลการค้าราว 150 ล้านบาท ลดลง 10.4% จากเดือนก่อนหน้า และลดลง 37.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562

การส่งออกของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในเดือนธันวาคม 2563 มีมูลค่าโดยรวมประมาณ 21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ลดลงถึง 36.9% จากช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยแบ่งเป็นการส่งออกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 18 ล้านบาท และเครื่องจักร/อุปกรณ์อัตโนมัติอีก 3 ล้านบาท โดยส่งออกไปยังมาเลเซียมากที่สุดด้วยสัดส่วน 9% ตามด้วยจีน 4% และสหรัฐอเมริกา 3%
 
การนำเข้าของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในเดือนธันวาคม 2563 มีมูลค่าโดยรวมประมาณ 171 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.2% จากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 19.6% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2562 โดยแบ่งเป็นการนำเข้าหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 152 ล้านบาท และเครื่องจักร/อุปกรณ์อัตโนมัติอีก 19 ล้านบาท ซึ่งไทยยังคงนำเข้าจากประเทศจีนมากที่สุด ด้วยสัดส่วนถึง 54% ของการนำเข้าหุ่นยนต์ทั้งหมด รองลงมาเป็นเยอรมนี 41% และญี่ปุ่น 35%

 

อ่านบทความ และรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  : www.tgi.or.th

อ่านข่าวความเคลื่อนไหวของวงการหุ่นยนต์ล่าสุด