อุตสาหกรรมไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2/2563 และแนวโน้มไตรมาสที่ 3/2563

อุตสาหกรรมไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2/2563 และแนวโน้มไตรมาสที่ 3/2563

อัปเดตล่าสุด 9 ก.ย. 2563
  • Share :

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยสถานการณ์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563

การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ดัชนีผลผลิตอยู่ที่ 79.3 ลดลงร้อยละ 28.5 จากไตรมาสที่แล้ว และลดลงร้อยละ 26.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากตลาดภายในประเทศและต่างประเทศมีคำสั่งซื้อที่ลดลงจากสถานการณ์โควิด-19 

  • สินค้าปรับตัวลดลง ได้แก่ คอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับอากาศ หม้อหุงขาว พัดลมตามบ้านและมอเตอร์ไฟฟา ปรับตัวลดลงร้อยละ 38.7, 26.4, 15.2, 10.9 และ 7.5 ตามลำดับ
  • สินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ เตาอบไมโครเวฟ สายไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน ตู้เย็น สายเคเบิ้ล หม้อแปลงไฟฟ้าและเครื่องซักผ้า ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.7, 24.2, 20.1, 15.5, 4.0, 2.1 และ 1.9 ตามลำดับ

การจำหน่ายในประเทศ

สินค้าที่มีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ ตู้เย็น เตาอบไมโครเวฟ พัดลม มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน เครื่องปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์ ลดลงร้อยละ 88.3 75.1 50.9 33.4 20.7 16.4 15.5 15.5 และ 14.8 ตามลำดับ 

การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ในไตรมาสที่ 2 นี้มีการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่า 3,427.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 10.3 จากไตรมาสที่แล้ว และลดลงร้อยละ 13.1 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

  • สินค้าหลักที่มีการนำเข้าลดลง ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า และ เครื่องอุปกรณ์สำหรับป้องกันวงจรไฟฟาและส่วนประกอบ ลดลงร้อยละ 60.4, 25.2 และ 18.6 ตามลำดับ
  • สินค้าหลักที่มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ ตู้เย็น ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศและหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.2, 13.5 และ 4.0 ตามลำดับ 


ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มีการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่า 5,085.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 15.6 จากไตรมาสที่แล้ว และลดลงร้อยละ 15.6 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

  • ตลาดอาเซียน ยุโรป และญี่ปุน ลดลงร้อยละ 34.4, 26.8 และ 14.5 ตามลำดับ
  • สินค้าเครื่องอุปกรณสำหรับป้องกันวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องซักผ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตู้เย็น และเครื่องปรับอากาศ ปรับตัวลดลงร้อยละ 30.8, 28.1, 21.4, 9.5, 8.2 และ 5.5 ตามลำดับ
  • สินค้าโซลาร์เซลล์เตาอบไมโครเวฟและพัดลม เพิ่มขึ้นร้อยละ 83.4, 13.4 และ 2.0 ตามลำดับ 


ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 


ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาสที่ 2 แล้ว โดยคาดว่าไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 มีดัชนีผลผลิตและมูลค่าการส่งออกจะปรับตัวเป็นบวกได้เล็กน้อยร้อยละ 1.0 และ 1.5 ตามลำดับ จากการที่หลายประเทศเริ่มมีมาตรการผ่อนคลายล็อคดาวน์และสามารถขนส่งสินค้าได้มากขึ้น ทำให้มีการผลิตเพิ่มขึ้นจากคำสั่งซื้อสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ


ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)