อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน ไตรมาสที่ 2/2563 และแนวโน้มไตรมาสที่ 3/2563

อัปเดตล่าสุด 11 ก.ย. 2563
  • Share :
  • 1,670 Reads   

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยสถานการณ์อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ของไทย ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มีปริมาณการผลิตรถยนต์ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากตลาดในประเทศและส่งออกชะลอตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก ส่วนตลาดในประเทศมีการหยุดการผลิตชั่วคราวตามมาตรการลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัญหาภัยแล้งและเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว

การผลิตรถยนต์

ในไตรมาส 2/2563 มีการผลิตรถยนต์จำนวน 152,450 คัน ลดลงร้อยละ 66.40 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 69.78 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีสัดส่วนแบ่งเป็นการผลิตรถยนต์นั่ง ร้อยละ 35, รถกระบะ 1 ตันและอนุพันธ์ ร้อยละ 63, และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่น ๆ ร้อยละ 2 

การจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ

ในไตรมาส 2/2563 การจำหน่ายรถยนต์ในประเทศมีจำนวน 128,540 คัน ลดลงร้อยละ 35.75 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 50.60 จากช่วงเดียวกันของปีทีแล้ว โดยมีสัดส่วนแบ่งเป็นการจำหน่ายรถยนต์นั่ง ร้อยละ 39, รถกระบะ 1ตัน ร้อยละ 44, รถ PPV และ SUV ร้อยละ 12, และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่น ๆ ร้อยละ 5 

การส่งออกรถยนต์

ในไตรมาส 2/2563 มีการส่งออกรถยนต์จำนวน 100,269 คัน ลดลงร้อยละ 59.94 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 61.44 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีสัดส่วนแบ่งเป็นการส่งออกรถยนต์นั่ง ร้อยละ 31, รถกระบะ 1 ตัน ร้อยละ 58, และรถ PPV ร้อยละ 11 


ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

มูลค่าการส่งออกของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์

ในไตรมาส 2/2563 มีการส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์รวมมูลค่า 1,171.39 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 49.05 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 49.64 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุน อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา

มูลค่าการนำเข้าของส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์

ในไตรมาส 2/2563 มีการนำเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์รวมมูลค่า1,826.55 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 30.32 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 35.03 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยตลาดนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุน จีน และสหรัฐอเมริกา


ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์โดย ความร่วมมือของกรมศุลกากร

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณการตัวเลขอุตสาหกรรมรถยนต์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 จะมีการผลิตรถยนต์กว่า 200,000 คัน โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศร้อยละ 50-55 และการผลิตเพื่อส่งออกร้อยละ 45-50

อ่านต่อ


ที่มา : M Report