ภาพรวมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย เดือนตุลาคม 2563 (Thailand Plastics Industry Snapshot for October 2020)

อัปเดตสถานการณ์และภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกไทย เดือนตุลาคม 2563

อัปเดตล่าสุด 31 ต.ค. 2563
  • Share :
  • 437 Reads   

ศูนย์ข้อมูลและวิจัยอุตสาหกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก โดยนายศตพร สภานุชาต ผู้จัดการศูนย์ฯ ได้ออกบทวิเคราะห์และจัดทำรายงาน "ภาพรวมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย เดือนตุลาคม 2563 (Thailand Plastics Industry Snapshot for October 2020)" ดังนี้

ตามข้อมูลในเดือนกันยายน 2563 (Data as of September 2020)

ทิศทางเศรษฐกิจโลกยังคงฟื้นตัวจากระดับ Global PMI ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสู่ระดับ 52.3 โดยประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจของโลกอย่างสหรัฐฯ และจีน และประเทศในภูมิภาค ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้วมีทิศทางการฟื้นตัวต่อเนื่องด้วยเช่นกัน ทางด้านประเทศไทยภาพรวมเศรษฐกิจที่สะท้อนจากระดับ PMI ในเดือนนี้คงระดับที่ 49.9 จุด ใกล้เข้าสู่ภาวะปกติที่ระดับ 50.0 จุด จากการฟื้นตัวของภาคการผลิตและการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้น จากรายงานของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า อัตราการหดตัวของมูลค่าการส่งออกไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนนี้หดตัวเพียง -3.86% MoM ซึ่งเป็นการฟื้นตัวจากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ การฟื้นตัวดังกล่าวส่งผลให้ระดับราคาเม็ดพลาสติกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

ทิศทางการผลิตเม็ดพลาสติกที่สะท้อนจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว่า มีการชะลอตัวเล็กน้อย -1.3% MoM คาดว่าจนถึงสิ้นปีนี้ระดับการผลิตในกลุ่มเม็ดพลาสติกอาจทรงตัว เนื่องจากภาพรวมการผลิตยังคงอยู่ในภาวะถ่วงดุลกับระดับสินค้าคงคลังที่ถึงแม้จะมีทิศทางปรับตัวลดลงต่อเนื่อง แต่การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในต่างประเทศอาจเป็นปัจจัยกดดันระดับอุปสงค์ในตลาดทำให้การผลิตฟื้นตัวได้ไม่ดีมากนัก ทางด้านผลิตภัณฑ์พลาสติกในเดือนกันยายน การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกกึ่งสำเร็จรูปปรับตัวได้ดีขึ้น +1.2% MoM ในขณะที่บรรจุภัณฑ์พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ ปรับตัวลดลง -3.2% MoM และ -3.3% MoM ตามลำดับ

ภาพรวมการส่งออกของอุตสาหกรรมพลาสติกทั้งเม็ดและผลิตภัณฑ์ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งออกเม็ดพลาสติกไปยังตลาดหลักเอเชียและอาเซียน ที่มีสัดส่วนตลาดส่งออกรวมกว่า 70% ปรับตัวเพิ่มขึ้น +7.4% MoM และ +6.8 MoM ตามลำดับ สำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกในทั้งสองตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันในอัตรา +4.7% MoM และ +7.5% MoM ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณามูลค่าการส่งออกสะสม 9 เดือน ยังคงพบว่าการส่งออกทั้งในกลุ่มเม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก ยังคงหดตัว -17.3% YoY และ -7.8% YoY เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

จากสถานการณ์ปัจจุบันบ่งชี้ให้เห็นว่าภาพรวมเศรษฐกิจดูมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะภายในประเทศที่การปรับตัวของอุตสาหกรรมและการควบคุมการแพร่ระบาดภายในยังคงมีประสิทธิภาพ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในต่างประเทศยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่ยังคงต้องจับตาดูว่า ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่อาจเข้าข่ายการระบาดระลอก 2 ไปแล้วในหลายประเทศ จะมีมาตรการควบคุมและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตควบคู่กันไปได้ต่อเนื่องมากน้อยเพียงใด

 
อ่านบทความและข่าวสารเพิ่มเติม https://www.thaiplastics.org/

 

อ่านต่อ:


ที่มา : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก