ส่งออกรถยนต์ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่, ส่งออกรถจักรยานยนต์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ยอดส่งออก กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน ส.ค. 63 ลดลงเกือบ 28%

อัปเดตล่าสุด 21 ก.ย. 2563
  • Share :
  • 403 Reads   

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผย ตัวเลขส่งออกของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนสิงหาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

เดือนสิงหาคม 2563 การส่งออกของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งประกอบด้วย รถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่น ๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีการส่งออกทั้งสิ้น 51,278.89 ล้านบาท ลดลง 27.80% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ภาพรวมยอดส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 396,636.84 ล้านบาท ลดลง 32.06% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 

ตัวเลขส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป และชิ้นส่วนรถยนต์ เดือนสิงหาคม 2563 

ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป รวมทั้งสิ้น 57,402 คัน ลดลง 29.61% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยส่งออกลดลงทุกตลาด มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 34,628.99 ล้านบาท ลดลง 24.22% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากยอดขายรถยนต์ในประเทศคู่ค้าลดลงจากการระบาดของ COVID-19 และยังฟื้นตัวได้ไม่ดีนัก  อย่างไร​ก็ตาม​ การ​ส่งออก​รถยนต์​ใน​เดือน​สิงหาคม​ 2563​ เพิ่มขึ้น​15.81% จาก​เดือน​ก่อน​ และ​อัตราการลดลงของเดือนสิงหาคม 2563 น้อยกว่าเดือนก่อน ตามการค่อย ๆ ผ่อนคลายการล็อกดาวน์ในหลายประเทศ

- เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,784.04 ล้านบาท ลดลง 30.06%
- ชิ้นส่วนรถยนต์อื่น ๆ มีมูลค่าการส่งออก 9,872.94 ล้านบาท ลดลง 33.13%
- อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,389.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.62%

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนสิงหาคม 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 47,675.64 ล้านบาท ลดลง 26.81% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 

เดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 457,516 คัน ลดลง 36.77% มีมูลค่าการส่งออก 251,457.02 ล้านบาท ลดลง 32.26% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

- เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 13,372.28 ล้านบาท ลดลง 38.60%
- ชิ้นส่วนรถยนต์อื่น ๆ มีมูลค่าการส่งออก 80,018.82 ล้านบาท ลดลง 37%
- อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 12,575.06 ล้านบาท ลดลง 23.12%

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 357,423.18 ล้านบาท ลดลง 33.36% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ตัวเลขส่งออกรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ในเดือนสิงหาคม 2563 

ส่งออกรถจักรยานยนต์ 59,991 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลง 14.53% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีมูลค่า 3,433.22 ล้านบาท ลดลง 37.89% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

- ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 61.70 ล้านบาท ลดลง 70.35%
- อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 108.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.93%

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนสิงหาคม 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 3,603.25 ล้านบาท ลดลง 37.84% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

เดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 ส่งออกรถจักรยานยนต์ 455,137 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลง 25.12% โดยมีมูลค่า 37,608.69 ล้านบาท ลดลง 15.71% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

- ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 798.27 ล้านบาท ลดลง 56.14%
- อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 806.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.57%

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 39,213.66 ล้านบาท ลดลง 17.30% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562


อ่านต่อ: ยอดส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วน เดือน ก.ค. 2563


ที่มา : M Report