ยอดส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วน เดือน เม.ย. ลดลง 49.74%

อัปเดตล่าสุด 25 พ.ค. 2563
  • Share :
  • 485 Reads   

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยตัวเลขส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วน ในเดือนเมษายน 2563 ดังต่อไปนี้

เดือนเมษายน 2563 มีมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่น ๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ รวมทั้งสิ้น 29,815.59 ล้านบาท ลดลง 49.74% (MoM) โดยภาพรวมยอดส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่น ๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 236,461.79 ล้านบาท ลดลง 19.37% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562
 
ตัวเลขส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป และชิ้นส่วนรถยนต์

เดือนเมษายน 2563 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 20,326 คัน ลดลง 69.71% (MoM) โดยส่งออกลดลงในทุกตลาด เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลง รวมถึงผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 12,389.07  ล้านบาท ลดลง 65.15 (MoM) 

- เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,452.41 ล้านบาท ลดลง 46.6%
- ชิ้นส่วนรถยนต์อื่น ๆ มีมูลค่าการส่งออก 11,464.85 ล้านบาท ลดลง 20.73%
- อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,721 ล้านบาท ลดลง 10.97%

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนเมษายน 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 27,027.33 ล้านบาท ลดลง 50.55% (MoM)

เดือนมกราคม - เมษายน 2563 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 270,607 คัน ลดลง 26.26% มีมูลค่าการส่งออก 141,237.58 ล้านบาท ลดลง 23.74% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562

- เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 8,874.73 ล้านบาท ลดลง 19.45%
- ชิ้นส่วนรถยนต์อื่น ๆ มีมูลค่าการส่งออก 53,893.30 ล้านบาท ลดลง 16.7%
- อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 7,636.62 ล้านบาท ลดลง 1.96%

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - เมษายน 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 211,642.24 ล้านบาท ลดลง 21.24% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 
 
ตัวเลขส่งออกรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

เดือนเมษายน 2563 ส่งออกรถจักรยานยนต์ 33,465 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลง 43.04% (MoM) โดยมีมูลค่า 2,683.73 ล้านบาท ลดลง 38.37% (MoM)

- ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 52.76 ล้านบาท ลดลง 74.56%
- อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 51.76 ล้านบาท ลดลง 49.49%

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนเมษายน 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 2,788.25 ล้านบาท ลดลง 40.22% (MoM)

เดือนมกราคม - เมษายน 2563 ส่งออกรถจักรยานยนต์ 288,390 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลง 10.27% โดยมีมูลค่า 23,776.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.82% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562  

- ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 615.98 ล้านบาท ลดลง 36.9%
- อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 427.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.34%

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - เมษายน 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 24,819.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.09% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562

 

อ่านต่อ: ยอดส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วน เดือน มี.ค. 2563


ที่มา : M Report