ส่งออกรถยนต์ ส่งออกมอเตอร์ไซค์ การส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ 2563 มิถุนายน

ยอดส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วน เดือน มิ.ย. ลดลง 48.08%

อัปเดตล่าสุด 27 ก.ค. 2563
  • Share :
  • 339 Reads   

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยตัวเลขส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วน ในเดือนมิถุนายน 2563 ดังต่อไปนี้

เดือนมิถุนายน 2563 มีมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่น ๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ รวมทั้งสิ้น 40,844.56 ล้านบาท ลดลง 48.08% (YoY) โดยภาพรวมยอดส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่น ๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 304,712.71 ล้านบาท ลดลง 31.84% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562
 
ตัวเลขส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป และชิ้นส่วนรถยนต์

เดือนมิถุนายน 2563 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 50,049 คัน ลดลง 48.71% (YoY) โดยส่งออกลดลงทุกตลาด เนื่องจากประเทศคู่ค้ายังคงได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 29,238.83 ล้านบาท ลดลง 43.06% (YoY) 

- เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 658.96 ล้านบาท ลดลง 79.02%
- ชิ้นส่วนรถยนต์อื่น ๆ มีมูลค่าการส่งออก 4,954.88 ล้านบาท ลดลง 69.47%
- อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,208.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.94%

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมิถุนายน 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 36,060.74 ล้านบาท ลดลง 50.52% (YoY)

เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 350,550 คัน ลดลง 37.39% มีมูลค่าการส่งออก 187,979.53 ล้านบาท ลดลง 34.09% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562

- เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 10,573.64 ล้านบาท ลดลง 36.17%
- ชิ้นส่วนรถยนต์อื่น ๆ มีมูลค่าการส่งออก 63,891.69 ล้านบาท ลดลง 34.13%
- อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 9,961.40 ล้านบาท ลดลง 17.57%

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 272,406.27 ล้านบาท ลดลง 33.70% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 
 

ตัวเลขส่งออกรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

เดือนมิถุนายน 2563 ส่งออกรถจักรยานยนต์ 40,128 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลง 48.18% (YoY) โดยมีมูลค่า 4,668.17 ล้านบาท ลดลง 14.03% (YoY)

- ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 11.41 ล้านบาท ลดลง 95.43%
- อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 104.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.68%

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนมิถุนายน 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 4,783.82 ล้านบาท ลดลง 17.47% (YoY)

เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 ส่งออกรถจักรยานยนต์ 355,888 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลง 24.61% โดยมีมูลค่า 31,019.63 ล้านบาท ลดลง 9.20% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562  

- ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 681.81 ล้านบาท ลดลง 50.57%
- อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 605.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.87%

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 32,306.45 ล้านบาท ลดลง 10.79% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562


อ่านต่อ: ยอดส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วน เดือน พ.ค. 2563


ที่มา : M Report