ภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย ตุลาคม 2563

ภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย เดือนตุลาคม 2563

อัปเดตล่าสุด 30 ม.ค. 2564
  • Share :
  • 1,148 Reads   

♦ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทย ต.ค. 63 ยังอยู่ในภาวะขาดดุลการค้าราว 83 ล้านบาท ซึ่งลดลง 50.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า  

♦ การนำเข้า "หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robots)" เป็นปัจจัยหลักของภาวะขาดดุลการค้าในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ได้จัดทำรายงานเผยแพร่ ภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยคงภาวะขาดดุลการค้าราว 83 ล้านบาท ลดลง 68.8% จากเดือนก่อนหน้า และลดลง 50.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562

การส่งออกของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในเดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่าโดยรวมประมาณ 19 ล้านบาท ลดลง 21.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และลดลง 44% จากช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยแบ่งเป็นการส่งออกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 8 ล้านบาท และเครื่องจักร/อุปกรณ์อัตโนมัติอีก 11 ล้านบาท โดยส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกามากที่สุดด้วยสัดส่วน 39% ตามด้วยนิวซีแลนด์ 28% มาเลเซีย 13% และเดนมาร์ก 8%
 
การนำเข้าของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในเดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่าโดยรวมประมาณ 102 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.7% จากเดือนก่อนหน้า แต่ลดลง 41.9% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2562 โดยแบ่งเป็นการนำเข้าหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 73 ล้านบาท และเครื่องจักร/อุปกรณ์อัตโนมัติอีก 29 ล้านบาท ซึ่งไทยนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด คิดเป็น 34% ของการนำเข้าหุ่นยนต์ทั้งหมด รองลงมาเป็นจีน 33% และเยอรมนี 10%

 

อ่านบทความ และรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  : www.tgi.or.th

อ่านข่าวความเคลื่อนไหวของวงการหุ่นยนต์ล่าสุด