โชว์ผลงาน กสอ. ร่วม มทร.ธัญบุรี เชื่อมโยงเครือข่าย

โชว์ผลงาน กสอ. ร่วม มทร.ธัญบุรี เชื่อมโยงเครือข่าย "เครื่องจักรกลทางการเกษตร"

อัปเดตล่าสุด 12 ก.ย. 2563
  • Share :

โชว์ผลงาน กสอ. ร่วม มทร.ธัญบุรี เปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ "IAID Application" ซึ่งเริ่มให้บริการเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยในช่วงเวลาเดือนเศษนี้ มีสมาชิกเกษตรกรเข้าร่วมแล้ว 350 ราย สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการเครื่องจักรกลกรเกษตร 18 ราย

กรุงเทพฯ 10 กันยายน 2563 - นายณัฐพล  รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานแถลงผลสำเร็จกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรระดับชุมชน ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวต้อนรับ และ นางสาวอริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กสอ. กล่าวรายงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ ชั้น 7 ดีดีมอลล์ จตุจักร

 

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเผยแพร่ผลสำเร็จของแพลตฟอร์มออนไลน์ "IAID Application" ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและผู้รับบริการหรือเกษตรกร เพื่อส่งเสริมทั้งโอกาสและเพิ่มช่องทางการใช้บริการเครื่องจักรกลหรือผลิตภัณฑ์การเกษตรให้แก่เกษตรกร อีกทั้งยังเป็นแหล่งเผยแพร่การเรียนรู้ในด้านเทคนิคการใช้งานเครื่องจักรกลทางการเกษตรต่าง ๆ ซึ่งภายหลังจากเปิดให้บริการแอปพลิเคชันตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมา มีผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเปิดให้บริการภายในแอปพลิเคชันดังกล่าว จำนวน 18 ราย และมีสมาชิกผู้ประกอบการเกษตร จำนวน 350 ราย เกิดการใช้บริการของเกษตรกรครอบคลุมในกลุ่มพืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ อ้อย ข้าว และมันสำปะหลัง มูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท ในพื้นที่ดูแลกว่า 7,000 ไร่ โดยในระยะถัดไปจะร่วมกันส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แอแพลิเคชันดังกล่าวในวงกว้างต่อไป


ที่มา : M Report