THK LM GUIDE ประสิทธิภาพสูง ประหยัด อายุการใช้งานนาน

THK LM GUIDE ประสิทธิภาพสูง ประหยัด อายุการใช้งานนาน

อัปเดตล่าสุด 20 ก.ค. 2563
 • Share :
 • 1,144 Reads   

THK LM GUIDE นวัตกรรมจาก THK ที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นจากข้อจำกัดและข้อบกพร่องต่าง ๆ ของ Guide แบบดั้งเดิมที่ใช้ทั่วไป เพื่อให้ THK LM GUIDE ผสานรวม "ประสิทธิภาพสูง" ด้วย "ขนาดกะทัดรัด" อยู่ใน Guide ตัวเดียว จึงตอบสนองความต้องการได้ทุกรูปแบบ

THK LM GUIDE มีประสิทธิภาพสูง ทั้งทางด้านการรับน้ำหนัก ลดแรงเสียดทาน รับแรงสั่นสะเทือน รับ Moment สามารถทำงานได้รวดเร็ว แม่นยำ ประหยัดพลังงาน ง่ายต่อการบำรุงรักษา ประหยัดเวลาในการติดตั้งหรือถอดประกอบ มีอายุการใช้งานนาน จึงประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้น

ลักษณะเฉพาะของ THK LM GUIDE

 1. ใช้ระบบเม็ดลูกปืน (ANTI – FRICTION BEARING) โดยมีเม็ดลูกปืนเป็นตัวลดแรงเสียดทานระหว่าง LM Block ซึ่งอยู่บนทางวิ่งบนราง LM Rail
 2. ร่องรองรับเม็ดลูกปืน (ROUND GROOVE  RACEWAY) ร่องรองรับเม็ดลูกปืนบนราง LM Rail จะเป็นร่องโค้งมีจุดสัมผัสกับหน้าเม็ดลูกปืนมากกว่าระบบทางวิ่งเรียบทั่วไป ทำให้รับน้ำหนักได้โดยเฉลี่ยมากกว่าถึง 13 เท่า ในขนาดของเม็ดลูกปืนที่เท่ากัน

 1. ระบบมุมสัมผัสแบบ DF (DF – DOUBLE FACE TO FACE ANGULAR CONTACT) THK ใช้ระบบมุมสัมผัสระหว่างทางวิ่งกับลูกปืน โดยเม็ดลูกปืนมี 4 แถว แต่ละแถวจะวางเป็นมุมสัมผัสซึ่งกันและกันแบบ DF  ทำให้สามารถรับแรงต่าง ๆ ได้ดีทุกทิศทาง และสามารถรับภาระความเบี่ยงเบนของแนววิ่งได้มาก

 1. การจัดแนวการเคลื่อนที่ของเม็ดลูกปืน  THK ได้ออกแบบการสัมผัสระหว่างทางวิ่งกับเม็ดลูกปืนเพียง 2 จุด เรียกว่า Circular Arc Groove ทำให้เม็ดลูกปืนกลิ้ง (Rolling) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก เพราะการไถลมีน้อยกว่าเม็ดลูกปืนยี่ห้ออื่น ที่มีจุดสัมผัส 4 จุด (Gothic Arch Groove)

 1. กรรมวิธีการผลิต (UNIQUE MANUFACTURING PROCESS) THK ได้พัฒนาเครื่องเจียระไนร่องทางวิ่งเม็ดลูกปืนทั้ง LM Block หรือ LM Rail ขึ้น ซึ่งทุกส่วนสามารถเจียรพร้อมกันได้ในคราวเดียวกัน ทำให้มีความเที่ยงตรง แม่นยำสูงในการใช้งาน

 

THK LM GUIDE มีคุณสมบัติที่โดดเด่นโดยสรุป ดังนี้

 1. ความสามารถในการเคลื่อนที่ ทำได้อย่างนิ่มนวลมีประสิทธิภาพ เที่ยงตรง อัตราการไถลต่ำ แรงเสียดทานต่ำ มีความเร็วสูง สามารถรับแรงได้มาก ไม่ว่าแนวแรงจะมาจากทิศใด รวมทั้งรับแรงบิดได้ดี โดยไม่มี CLEARANCE
 2. ความสามารถในการรักษาระยะ หรือตำแหน่งทำได้อย่างละเอียด เที่ยงตรง คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงค่า แม้ว่าจะใช้งานซ้ำๆ เป็นเวลานาน
 3. สามารถปรับตัวเอง (Self – Adjusting) ในขณะที่ทำงานได้ในทุกสภาวะ เช่น ค่าแรงเสริม (Preload) ค่าความไม่ขนานจากการติดตั้ง (Parallel Displacement) หรือค่าความสูงต่ำของพื้นผิว (Flushness) ทั้งนี้เพราะรูปแบบของ Circular Arc Groove และการปรับรูปร่าง (Deformation) ของเม็ดลูกปืน ทำให้แรงเสียดทานลดลง จึงทำงานได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำ
 4. ประหยัดพลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
 5. อุปกรณ์ที่ใช้ เช่น Motor สามารถใช้ขนาดเล็กกว่าที่ระบบ Guide แบบอื่นๆ ใช้อยู่
 6. สามารถจะติดตั้งบนฐานหรือชิ้นงานที่เล็กกว่า ช่วยประหยัดพื้นที่ใช้สอยและวัสดุ
 7. สะดวก รวดเร็ว ง่ายในการติดตั้ง และถอดประกอบ
 8. อายุการใช้งานยาวนานกว่า

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ กรุณาติดต่อ: 

บริษัท เค เค ซี แบริ่ง เซอร์วิส จำกัด (KKC Bearing Service)

โทร. 02 752 8462, เว็บไซต์ www.kkcbearing.comที่มา : KKC Bearing Service Co., Ltd.