Factory Max, AI Suite, AI, Artificial Intelligence, MES system, Manufacturing, Execution System software, Smart Factory, HYDRA system

MPDV AI Suite – AI สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต เปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วย AI

อัปเดตล่าสุด 21 ธ.ค. 2566
 • Share :
 • 664 Reads   

เข้าสู่โลกของ Smart Factory ด้วย MES “ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการผลิต” เปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วย AI

ปัจจุบันเราได้ยินคำว่า AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันหลายด้าน เช่น ผู้ช่วยด้านการแปลภาษา, ระบบนำทาง, การตกแต่งรูปภาพ ฯลฯ นอกจากการใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว เรายังใช้ AI ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนนำไปปรับปรุงการทำงานและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

 

Factory Max, AI Suite, AI, Artificial Intelligence, MES system, Manufacturing, Execution System software, Smart Factory, HYDRA system

MPDV หนึ่งในผู้นำด้าน Smart Factory หรือ MES ได้พัฒนา AI เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายด้าน โดยใช้ชื่อว่า “AI Suite” ซึ่งจะช่วยให้บริษัทตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่ สามารถเข้าสู่โลกของ AI ได้ด้วยการเตรียมตัวและพัฒนาบุคลากรเพียงเล็กน้อย จากข้อมูลที่มีอยู่แล้วใน MES HYDRA หรือใน Manufacturing Integration Platform (MIP)

ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย MPDV มี AI ให้เลือกใช้ทั้งหมด 7 แอปพลิเคชัน

AI Planning : AI สำหรับวางแผนการผลิต, ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มเป้าหมายในการส่งมอบตรงเวลา ด้วยการวางแผนที่เหมาะสมที่สุด

 • วางแผนการผลิต, เครื่องมือ และทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตได้ตามเป้าหมาย
 • วางแผนโดยพิจารณาเงื่อนไขที่หลากหลาย เช่น เครื่องจักรที่เป็นปัญหาคอขวด, เครื่องจักรที่ต้องการทำงานร่วมกับเครื่องอื่น ฯลฯ
 • ตั้งค่าเป้าหมายสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ และให้ AI เพิ่มประสิทธิภาพตามเป้าหมายได้
 • ได้ผลลัพธ์การวางแผนแบบองค์รวม

Factory Max, AI Suite, AI, Artificial Intelligence, MES system, Manufacturing, Execution System software, Smart Factory, HYDRA system

AI Workforce Planning : AI สำหรับวางแผนกำลังคน ปรับใช้ขีดความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ตามคุณสมบัติในวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 • วางแผนกำลังคนตามทักษะความสามารถ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 • วางแผนกำลังคนอัตโนมัติ เพื่อความแม่นยำสูงสุด
 • ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

Factory Max, AI Suite, AI, Artificial Intelligence, MES system, Manufacturing, Execution System software, Smart Factory, HYDRA system

AI-based Setup Time Prediction : การคาดการณ์เวลาการตั้งค่าเครื่องจักรด้วย AI สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นที่เป็นจริง และปรับปรุงผลลัพธ์การวางแผนได้

 • คำนวณเวลาการผลิต (การตั้งค่าเครื่องจักร, เวลาผลิตต่อชิ้น ฯลฯ) อ้างอิงจากข้อมูลจริงในอดีต
 • วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบ จากข้อมูลที่หลากหลาย
 • วางแผนการผลิตอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลจากการผลิตจริง

Factory Max, AI Suite, AI, Artificial Intelligence, MES system, Manufacturing, Execution System software, Smart Factory, HYDRA system

AI-based Capacity Utilization Analysis : วิเคราะห์ความสามารถในการทำงานของเครื่องจักรด้วย AI เพื่ออธิบายอัตราการใช้ที่ผันผวนของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง

 • วิเคราะห์ และจำแนกถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการผลิต
 • แสดง และวิเคราะห์การพัฒนาการใช้งานทรัพยากรตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 • เก็บข้อมูล, วิเคราะห์ความถูกต้อง และวัดผล

Factory Max, AI Suite, AI, Artificial Intelligence, MES system, Manufacturing, Execution System software, Smart Factory, HYDRA system

AI-based Setup Rate Analysis : วิเคราะห์การตั้งค่าเครื่องจักรด้วย AI 

 • วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการตั้งค่าเครื่องจักร
 • ปรับกระบวนการตั้งค่าให้เหมาะสม
 • ลดเวลาและต้นทุน

Factory Max, AI Suite, AI, Artificial Intelligence, MES system, Manufacturing, Execution System software, Smart Factory, HYDRA system

AI-based Resource Performance Account Analysis : วิเคราะห์ประสิทธิภาพของทรัพยากรตามบัญชีด้วย AI อย่างเป็นระบบ เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ของปัจจัย และการส่งผลต่างๆ

 • ตรวจสอบการพึ่งพาทรัพยากรที่ซ่อนอยู่
 • บ่งชี้ปัจจัยที่มีผลกระทบ และแสดงสถานะอย่างโปร่งใส
 • ลดเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดการผลิต

Factory Max, AI Suite, AI, Artificial Intelligence, MES system, Manufacturing, Execution System software, Smart Factory, HYDRA system

AI-based Scrap Analysis : วิเคราะห์การเกิดข้อผิดพลาด และทำความเข้าใจกับปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด

 • วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดข้อผิดพลาด
 • วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของปัจจัยต่างๆ
 • รับทราบข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ และสร้างความรู้ให้ทีมงาน
 • ช่วยปรับปรุงคุณภาพเป็นขั้นตอน

Factory Max, AI Suite, AI, Artificial Intelligence, MES system, Manufacturing, Execution System software, Smart Factory, HYDRA system

ประโยชน์ของ MPDV AI Suite

 • ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ และข้อมูลที่เรารวบรวมแบบเรียลไทม์มาประมวลผลร่วมกันได้
 • เป็น AI ที่พร้อมใช้งาน ไม่จำเป็นต้องมีนักวิเคราะห์ข้อมูล
 • สร้างข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ได้ในพริบตา
 • ตรวจพบปัญหาที่ถูกซ่อนไว้ เพื่อพัฒนาทุกมุมมองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อความสามารถการแข่งขันในระยะยาว

จากข้อมูล AI Suite ที่ใช้งานในอุตสาหกรรมกันไปแล้ว หากท่านใดสนใจ และต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการให้ทีมงานวิศวกรของเราเข้าไปสาธิตการทำงาน สามารถติดต่อ บริษัทแฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด (Factory Max Co., Ltd.) ได้ที่เบอร์ 02-333-8888 Website : www.factorymax.co.th Line: @Factorymax