ลดต้นทุนการผลิต กัดงานเสร็จเร็ว ด้วยโปรแกรม Cimatron CAM Volumill

ลดต้นทุนการผลิต กัดงานเสร็จเร็ว ด้วยโปรแกรม Cimatron CAM Volumill

อัปเดตล่าสุด 28 พ.ค. 2563
 • Share :
 • 1,343 Reads   

Cimatron Volumill โปรแกรม CAM ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่า 70% จากเส้นทางเดินมีดตัด (Toolpath) ที่ใช้การกินด้านข้างบาง ๆ (side cut) ทำให้สามารถกัดงานด้วยความลึกของคมตัดได้มากถึง 2 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางดอกกัด นอกจากนี้ เส้นทางเดินของมีด (Toolpath) ยังให้ภาระ (Load) การกัดงานคงที่ตลอดทั้งงาน และเมื่อภาระ (Load) ของงานน้อยลง จึงเพิ่มอัตราการป้อน (Feed) ให้เร็วขึ้น ทำให้กัดงานเสร็จได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาในการกัดงานลงจากเดิมมากกว่า 70% 

l CAM software คืออะไ

CAM (Computer Aided Manufacturing) คือ การใช้ซอฟต์แวร์มาควบคุมเครื่องจักรให้สามารถสร้างชิ้นงานตามที่ได้ออกแบบไว้แล้วด้วยโปรแกรม CAD  

โดย CAM software หรือ โปรแกรม CAM จะเป็นเครื่องมือในการสร้างเส้นทางเดินของมีดตัด (Tool path) โดยกำหนดเครื่องจักรที่จะใช้ในการผลิต ขนาดของวัสดุ ตำแหน่งจัดวางวัสดุ เครื่องมือตัดเฉือน (Cutting Tool) ที่จะใช้ ความเร็วตัด อัตราการป้อนรวมถึงการป้อนลึกที่เหมาะสม วัตถุหล่อเย็น อุปกรณ์จับยึด รวมไปถึงการจำลองขั้นตอนการทำงานเพื่อดูเส้นทางการตัดเฉือน และตรวจสอบความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตก่อนจะทำการกัดชิ้นงานจริง

ดังนั้น การเลือกใช้โปรแกรม CAM จึงมีความสำคัญต่อผลลัพธ์ของการผลิตชิ้นงาน ทำให้การกัดงานมีประสิทธิภาพ ลดเวลาและลดต้นทุนการผลิต 

l 6 ข้อดีที่ต้องเลือกซอฟต์แวร์ Cimatron Volumill 

#1 Constant load 
ทางทฤษฎี “Chip thickness = cutting load” หากต้องการลดภาระของเครื่องจักรและดอกกัด ให้ลดค่าความหนาของเศษ” ด้วยความฉลาดของ Toolpath ทำให้สามารถกำหนดค่าความหนาของเศษที่บาง และ เท่ากันตลอดทั้งงาน ทุกการเคลื่อนไหวของเส้น Toolpath จึงทำให้ได้ Load น้อยกว่า Toolpath ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป

#2 Maximize feed rate 
เมื่อภาระของการกัดงานลดลง จึงสามารถเร่ง feed rate ให้เร็วขึ้นได้มากกว่าเดิม ทำให้เวลาในการกัดงานลดลงเหลือเพียงไม่กี่นาที

#3 Maximize cutting length
ใช้คมตัดได้ลึกเต็มความยาวของดอกกัด เมื่อภาระของการกัดงานที่น้อยลง ใช้การกินด้านข้าง (Side cut) ด้วยเศษบาง ๆ เป็นหลัก ทำให้ Cimatron Volumill เพิ่มความลึกในการกินแต่ละชั้นให้ลึกได้ถึง 2 เท่าของ เส้นผ่านศูนย์กลางดอกกัด 

 • ตัวอย่างความคุ้มค่าด้าน Maximize cutting length ของ Cimatron Volumill >> 
  • กรณีไม่ใช้ Cimatron Volumill เครื่องมือตัดเฉือนราคาดอกละ 2,000 บาท แต่สามารถกัดงานได้เพียง 20% ของความลึกดอกกัด ทำให้ดอกกัดนั้นใช้งานได้เพียง 400 บาท ส่วนที่เหลืออีก 1,600 บาทเป็นความสูญเปล่า
  • กรณีใช้ Cimatron Volumill เครื่องมือตัดเฉือนราคาดอกละ 2,000 บาท สามารถใช้คมตัดได้ลึกเต็มความยาวของดอกกัด จึงใช้ดอกกัดได้อย่างคุ้มค่าเต็มราคาที่จ่าย

#4 Minimize cutting layer 
ความสามารถของ Cimatron Volumill ทำให้สามารถกัดงานด้วยความลึกของคมตัดได้มากถึง 2 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางดอกกัด จึงลดจำนวนชั้นในการเดินงานให้น้อยลง

 • ตัวอย่างความคุ้มค่าด้าน Manimize cutting layer ของ Cimatron Volumill >> 
  • กรณีไม่ใช้ Cimatron Volumill โดยทั่วไปแล้ว การกัดงานโดยใช้ดอกกัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 20 mm. จะกินชั้นความลึกชั้นละ 0.5 mm. หากต้องการงานลึก 40 mm. จะต้องกัดงานมากถึง 80 ชั้น
  • กรณีใช้ Cimatron Volumill การกัดงานโดยใช้ดอกกัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 20 mm. เมื่อใช้ Cimatron Volumill จะสามารถกัดได้ลึกถึงชั้นละ 40 mm. เพราะ Cimatron Volumill สามารถกัดงานด้วยความลึกของคมตัดได้มากถึง 2 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางดอกกัด จึงลดจำนวนชั้นในการเดินงานเหลือเพียง 1 ชั้นเท่านั้นก็จะได้งานลึก  40 mm. 

#5 Increase workpiece accuracy
เมื่อใช้ภาระการกัดงานที่ Load คงที่ ทำให้เครื่องจักรสามารถรักษา accuracy ได้ดีกว่าเดิม  ลดการสึกหรอ และประหยัดค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร

#6 Extend cutting tool life 
ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือตัดเฉือน (Cutting Tool) ให้ยาวนานยิ่งขึ้น จากเดิมที่ ภาระ (Load) และเส้นทางเดิน (Toolpath) ไม่คงที่ การกัดงานหนักเบาที่ไม่เท่ากันตลอดเวลาจะทำให้เกิดความร้อนต่อเนื่อง ซึ่งความร้อนสะสมเหล่านี้จะทำให้เกิดการเสียหาย แต่ Cimatron Volumill สามารถให้ load คงที่ตลอดเวลา ส่งผลดีต่อเครื่องมือตัดเฉือนทำให้เกิดการสึกหรอช้าลง จึงลดปริมาณการใช้เครื่องมือให้น้อยลง ช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
MYGROWTECH (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท มายโกรว์เทค (ประเทศไทย) จำกัด

คุณชูชาติ ศิวเวทกุล 
General Manager
Email : chuchart@mygrowtechthailand.com
M: 081-836-1911

 ที่มา : MYGROWTECH (THAILAND) CO., LTD.