ซอฟต์แวร์บริหารจัดการข้อมูลวงจรผลิตภัณฑ์ (PLM: Product Lifecycle Management) โดย Hitachi Sunway

ตอบสนองความต้องการด้านการบริหารจัดการข้อมูลวงจรผลิตภัณฑ์ (PLM: Product Lifecycle Management) ในทุกช่วงการเติบโตขององค์กร ด้วยโซลูชั่นที่มีความสมบูรณ์และครอบคลุมจาก Teamcenter

Keyshot โปรแกรมสร้างภาพและภาพเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว

KeyShot คือ โปรแกรมที่มีการประยุกต์ใช้การแสดงผลซึ่งสามารถสร้างภาพที่มีคุณภาพสูงได้อย่างเรียบง่าย และสร้างภาพเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว เช่น การสร้างแบบจำลอง 3 มิติจากข้อมูลรูปภาพ