NS Tool PCD Endmill ดอกเอ็นมิลล์ กัดแม่พิมพ์คาร์ไบด์ ให้ได้ Mirror Surface โดยไม่ต้องทำ EDM

NS Tool PCD Endmill ดอกกัดสำหรับวัสดุที่เปราะแต่มีความแข็งสูง สามารถกัดแม่พิมพ์คาร์ไบด์ได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ EDM จึงประหยัดเวลา สามารถทำงานได้ถึงระดับนาโนเมตร ผิวชิ้นงานแม่พิมพ์จึงเรียบเงาระดับผิวกระจก